Uutisiamme

Vaalipiirin kansanedustajat vierailivat Miekkalinnassa 29.4.2013

Miekkalinnassa kansanedustajat tutustuivat uuden poliisitalon toimintoihin ja Miekkalinnan hyödyntämispotentiaaliin järjestettäessä poliisin toimintoja valtakunnallliseasti uudelleen. Vaalipiirin kansanedustajia oli allekirjoittamassa kannanottoa poliisin automaattisen liikenteenvalvonnen tukitoimintojen sijoittamisesta uuden poliisitalon, Miekkalinnan, vapaaksi jääneisiin tiloihin.
(Alla kannanotto ja siinä mukana olevat kansanedustajat)

Kanta-Hämeen maakunnan kuntapäivä Jokioisten Tietotalolla 2.4.2013

- Seudullista ja maakunnallista keskustelua tarvitaan juuri nyt. Nyt voidaan vaikuttaa niin oman seudun kuin koko valtakunnan kehittämiseen, totesi maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen avatessaan Hämeen liiton ja Kuntaliiton maakuntapäivän Jokioisilla 2.4.2013.

Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määtän näkemys kuntauudistuksesta ei ole kovinkaan ruusuinen.

Helsinki-Hämeenlinna-Tampere –kasvukäytävän yhteistyö vahvistuu

Hämeen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 11.3.2013 osaltaan myöntää maakunnan kehittämisrahoituksen HHT-kasvukäytävän kehittäminen –hankkeelle. Valmisteluhanke toteutetaan Hämeen liiton, Pirkanmaan liiton ja Uudenmaan liiton yhteistyönä. Sen kokonaisbudjetti on 60.000 euroa. Hankkeen projektijohtajana toimii 1.4.-31.8.2013 Anna-Mari Ahonen.

Hämeen maakuntahallitus tiedottaa 11.3.2013

Tänään 11.3. kokoontunut maakuntahallitus käsitteli mm. seuraavia asioita:

Fredrikan kesätapahtuma on vuoden 2013 Häme-päivä

Maakuntahallitus valitsi vuoden 2013 Häme-päiväksi Wetterhoff-säätiön järjestämän Fredrikan kesätapahtuman.

Häme-päivän tulee olla maakunnallisesti merkittävä, matkailullisesti vetovoimainen, pitkäjänteisesti kehitettävä ja suurella yleisöllä tulee olla mahdollisuus osallistua tapahtumaan.

Hämeen liitto myöntää Häme-päiväksi valittavalle tapahtumalle 3.000 euron suuruisen tuen.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman seminaari 21.2.2013

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen käynnistyi vuoden 2012 syksyllä. Suunnitelmassa tarkastellaan koko maakunnan liikennejärjestelmäkokonaisuutta. Liikennejärjestelmätyö kytkeytyy alueen maankäytön, asumisen, palvelujen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamiseen  sekä valtakunnan tason liikennejärjestelmän kehittämiseen. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmän kehittämisen haasteita ja tavoitteita käsiteltiin laajasti kuntien, Hämeen liiton, liikenneviranomaisten ja eri yhteistyötahojen seminaarissa Hämeenlinnassa 21.2.2013.  Seminaarin aineisto .

Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun kuuleminen

Ilmoitus Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin kuulemismenettelystä

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa EU-osarahoitteisen Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmaa 2014-2020. Valmistelu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan yleisasetusehdotukseen (COM(2011)615) sekä asetusesityksiin Euroopan aluekehitysrahastosta (COM(2011)614) ja Euroopan sosiaalirahastosta (COM(2011)607). 

Baltic Sea States Subregionala Co-operation = BSSSC

BSSSC on Itämeren valtioiden alueet yhteen tuova yhteistyöfoorumi, joka ei ole varsinainen järjestö jäsenmaksuineen, vaan alueiden väliseen yhteistyöhön perustuva verkosto. Se on perustettu Stavangerissa 1993.

Sen tavoitteena on Itämeren ja sen valuma-alueen ympäristön hyvä tila sekä alueen elinvoima ja hyvinvointi.

BSSSC:n hallitus koostuu alueiden johtavista politiikoista ja virkamiehistä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Saksasta ja Venäjältä.

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Hämeen liiton maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan uudistamisen toisen vaiheen käynnistämisestä 28.11.2011. 2. vaihemaakuntakaava laaditaan Hämeen liiton alueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Vaihemaakuntakaava käsittelee liikenteen ja luonnonvarojen aihealueita. Kaavassa keskitytään erityisesti tuulivoimaloiden alueisiin ja soiden maankäyttöön. Kaava sisältää myös eräitä liikenteen aluevarausten tarkistuksia. Kaavalla kumotaan myös osia voimassa olevista maakuntakaavoista.

Sivut