Uutisiamme

Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelman 2007-2013 avoin haku Kanta-Hämeessa

Hämeen liiton seuraavaan ja samalla kuluvan ohjelmakauden viimeiseen hakemuskäsittelyyn otetaan 8.2.2013 mennessä saapuneet EAKR-projektihakemukset.

Haun painopisteenä on Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman toimintalinja 3, Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen.

Lisäksi toimintalinjalle 2, Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen, toivotaan Lump Sum eli kertakorvausmallin mukaisia hankkeita.

Kanta-Hämeen maakunnallisen terveydenhuoltoselvityksen väliseminaari pidettiin 7.1.2013

Kanta-Hämeessä on käynnistetty elokuussa 2012 hanke, jossa pyritään linjaamaan tehokkaasti toimiva terveyspalvelujen malli maakunnan kattavana järjestelmänä. Hankkeenrahoittajina ja toteuttajina ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Hämeen liitto. Kaikki maakunnan 11 kuntaa osallistuvat hankkeeseen ohjausryhmän kautta.

Etelä-Suomen maakunnat tyytyväisiä maakuntaohjelman aseman vahvistumisesta

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakuntahallitusten puheenjohtajat olivat 11.12. koolla Helsingissä.

Päijät-Hämeen, Hämeen ja Uudenmaan luottamusjohto on tyytyväinen työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistukseen maakuntaohjelmista. Ohjeistuksen myötä maakuntaohjelmien merkitys ja velvoittavuus valtion aluehallinnon ohjauksessa vahvistuu.

Lue lisää: http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?s=38&4904_m=8944

Sivut