Uutisiamme

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 5.11.2018

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan muun muassa valmistautumisesta EU-ohjelmakauteen sekä LAPE-valmistelun (lasten ja lapsiperheiden palvelut) jatkamisesta. Hallitus käsitteli myös kuntien valtuustoille lähetettävää kyselyä, joka koskee maakunnan laajuista vapaaehtoista organisoitumista maakunta- ja sote-uudistuksen viivästyessä tai oleellisesti muuttuessa. Lisäksi hallitus päätti Uudenmaan ELY-keskukselle annettavasta tiedonpidon ja liikenteen suunnitelmasta.

Suomen kasvukäytävä mahdollistamassa; MUJI ja Sensible4 esittelevät maailman ensimmäisen itseohjautuvan robottibussin!

Teksti ja kuvat: MUJI & Sensible4 Oy

MUJI ja Sensible 4 esittelevät Gachan, maailman ensimmäisen itseohjautuvan, kaikkiin sääolosuhteisiin soveltuvan robottibussin. Ainutlaatuista Suomessa!
Suomen kasvukäytävä –verkosto ja Uudenmaan liiton rahoittama aiGO - pilottihanke mahdollistajina.

Central Balticin neljäs rahoituskierros on avoinna

Interreg Central Baltic -rahoitusohjelman neljäs hakukierros on avautunut. Hakuaika sulkeutuu 16.11.2018 klo 15.00 (EET).

Hankkeille on myönnettävissä rahoitusta vähintään kahdeksan miljoonaa euroa. Ohjelman rahoitusosuus suomalaisille ja ruotsalaisille projektipartnereille on 75 prosenttia ja virolaisille ja latvialaisille partnereille 85 prosenttia. 

Rahoituskierros on rajattu (targeted call) yksivaiheinen haku, jossa avataan vain osa rahoitusprioriteettien erityiskohteista (specific objectives). Jokaisesta erityiskohteesta rahoitetaan vähintään yksi hanke.

Junakeskustelut jatkuvat hyvässä hengessä VR:n kanssa

Junavuorojen tulevat näkymät ja rataosuuksien kehittäminen olivat esillä keskustelussa tiistaina 9.10.2018, kun Hämeenlinnan kaupungin, Riihimäen kaupungin ja Hämeen liiton edustajat tapasivat VR:n johtoa.

Joulukuussa voimaan tulevissa uusissa aikatauluissa nähtiin pientä positiivisuutta. VR palaa pitkälti tämän vuoden maaliskuuta edeltäneeseen aikataulurakenteeseen. Syynä ovat turvalaiteuusinnan valmistuminen ja ratatöiden vähentyminen Riihimäki-Tampere –rataosalla.

Juna-asiat vahvasti esillä maakuntahallituksessa 8.10.2018

Hämeen maakuntahallitus antoi maanantaina kokouksessaan muun muassa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin Suomi-radan kehittämistä ja edunvalvontaa. Maakuntahallitus keskusteli myös väestökehityksestä ja hyväksyi Kanta-Hämeen väestösuunnitteen käytettäväksi maakuntakaavan 2040 mitoituksen lähtökohtana.

Tunnin välein tunnissa Helsinkiin

Hämeen maakuntahallitus antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä.

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät 15 yhteistä talousarvioaloitetta

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2019. Talousarvioesitys sisältää Kanta- ja Päijät-Hämeen kannalta myönteisiä määrärahaesityksiä mm. pääradan kehittämiseen liittyen, mutta myös monia puutteita. Hämeen vaalipiirin kansanedustajien talousarvioaloitteet kohdistuvat suuren määrään väylähankkeita. Talousarvioaloitteiden hankkeilla on myös laajempaa alueellista vaikutusta. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on väyläverkoston toimivuus ja edelleen kehittäminen, myös uuden teknologian kokeilujen avulla.

Sivut