Uutisiamme

Etelä-Suomen maakunnat tyytyväisiä maakuntaohjelman aseman vahvistumisesta

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen maakuntahallitusten puheenjohtajat olivat 11.12. koolla Helsingissä.

Päijät-Hämeen, Hämeen ja Uudenmaan luottamusjohto on tyytyväinen työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistukseen maakuntaohjelmista. Ohjeistuksen myötä maakuntaohjelmien merkitys ja velvoittavuus valtion aluehallinnon ohjauksessa vahvistuu.

Lue lisää: http://www.uudenmaanliitto.fi/index.phtml?s=38&4904_m=8944

Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava. Kumottu 12.9.2019.

Maakuntakaava 2040 on voimaan tullessaan kumonnut kaikki aiemmat Kanta-Hämeen maakuntakaavat: Vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan.

Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava keskittyy alue- ja yhdyskuntarakenteen, asumisen ja elinkeinotoimintojen sekä liikennejärjestelmän ja teknisen huollon palvelujen kehittämiseen. Kaavassa ei käsitellä kaikkia maankäytön kysymyksi vaan se täydentää vuonna 2006 vahvistettua kokonaismaakuntakaavaa.

Sivut