Uutisiamme

Kanta-Hämeen kasvuyritykset asiantuntijoiden sparrattaviksi valittu ─ tässä 15 potentiaalisinta

Yritysten kasvuohjelmaan Kanta-Hämeen Kasvupolulle on valittu 15 kasvupotentiaalisinta yritystä 34 hakijan joukosta. Yksi Kasvupolulle valituista yrityksistä on Eezery Enterprise Oy, joka tähtää rohkeasti lähilogistiikan huipputoimijaksi. Kanta-Hämeen Kasvupolku järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia.

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan kansanedustajien yhteistapaamisen kannanotto pääradasta

17.4.2018 Helsingissä

Päärata ja sen liikennepalvelut kuntoon

Päärata on Suomen eniten liikennöity raideyhteys, jolla on sekä pitkän matkan että lähiliikenteen henkilöliikennettä, mutta myös merkittävää tavaraliikennettä.  Nykyisellä raidemäärällä päärata ei kykene tarjoamaan tarvittavia junapalveluja. Raidekapasiteettivaje muodostaa pullonkaulan sekä nopean henkilöjunaliikenteen, taajamajunaliikenteen että tavarajunaliikenteen kehittämiselle.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 16.4.2018

Hämeen maakuntahallitus muun muassa tutustui Kanta-Hämeen maakunnalliseen nuorisovaltuustopilottiin, myönsi rahoitusta seitsemälle hankkeelle alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määrärahasta sekä antoi esityksen työ- ja elinkeinoministeriölle rakennerahastotehtävien siirrosta.

Nuorten ääni kuuluvaksi ja nuoret mukaan päätöksentekoon

Kanta-Häme on yksi kolmesta maakunnasta, joissa Suomen nuorisovaltuustojen liitto pilotoi maakunnallista nuorisovaltuustoa.

Hämeenlinnassa keskusteltiin EU:n budjetista – mitä brexit tarkoittaa Suomelle ja EU:lle?

EU:n kerrotaan maksavan noin kahvikupin verran EU-kansalaista kohden päivässä. Paljon vai vähän? Suomi maksaa EU:n budjettiin noin 2 miljardia euroa vuodessa, summan voi suhteuttaa esimerkiksi vuoden 2018 sisäministeriön hallinnonalaan (n.1,5mrd), josta rahoitetaan kansallisesti mm. poliisitoimi, rajavartio ja maahanmuutto. Miten brexit muuttaa tilannetta?

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 5.3.2018

Hämeen maakuntahallitus kävi keskustelua VR:n aikataulumuutoksista ja edunvalvonnasta.

Junaliikenteellä on Kanta-Hämeelle merkittävä elinvoimarooli. Hämeen liitto korostaa sujuvaa työssäkäynti- ja kokousliikennettä sekä etelään että pohjoiseen. Aikataulumuutokset ja junavuorojen vähentyminen vaikeuttavat joka päivä erityisesti työmatkalaisten arkea.

Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Tarja Filatov toteaa, että on ensisijaisen tärkeää turvata työmatkaliikenne.

AIKO-rahoitushaku 2018 on avattu

Hämeen maakuntahallitus päätti käynnistää alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen määrärahan (AIKO) rahoitushaun 5.3 – 29.3.2018. Hakijoille tarkoitettu hakuinfo järjestetään Hämeen liitossa (Ilves-sali) ke 7.3. klo 10:30 alkaen.
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitus on kansallinen aluekehitykseen kohdennettu määräraha vuosille 2016 – 2018.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 15.1.2018

Maakuntahallitus käsitteli ja hyväksyi kokouksessaan 15.1.2018 Hämeen liiton työohjelman vuodelle 2018.

Hallitus halusi nostaa erityisesti kuluvan vuoden työagendalle Häme-ohjelman 2018+ painopisteiden toteuttamisen yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa, jotta maakunnasta saadaan uudistuva, muutosjoustava ja elinvoimainen. Yhteisen tahdon luominen perustuu aktiiviseen yhteistyöhön, neuvotteluihin ja verkostoitumiseen maakunnan sisällä ja enenevässä määrin myös maakuntarajojen yli, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Sivut