Uutisiamme

Euroopan komissio ehdottaa Suomen pääradan mukaan ottamista EU:n liikenneverkon ydinkäytäviin - päätös mahdollistaa EU-rahoituksen hakemisen pääradan investointeihin

Euroopan komissio on julkaissut tänään 6.kesäkuuta esityksensä seuraavasta Verkkojen Eurooppa (CEF)-ohjelmasta EU:n rahoituskaudelle 2021-2027. Suomen päärata on esityksessä mukana osana North Sea - Baltic -ydinkäytävän laajennusta pohjoiseen.

Ohjelman kautta toteutetaan Euroopan TEN -liikennepolitiikkaa ja rakennetaan uutta sekä kunnostetaan ja kehitetään nykyistä liikenneinfrastruktuuria. Komission esitys uudeksi CEF -instrumentiksi toisi 30,6 miljardia € TEN-liikenneverkon kehittämistarpeisiin.

Hämeen maakuntavaltuuston päätökset 28.5.2018

Hämeen maakuntavaltuusto kokoontui kevään kokoukseen Riihimäelle Ammattiopisto Hyrian tiloihin maanantaina 28.5.2018.

Maakuntavaltuusto otti kantaa maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun

Maakuntavaltuuston kannanotto maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun:

Hämeen maakuntavaltuuston mielestä sosiaali-ja terveydenhuollon uudistaminen on tärkeää, mutta eduskunnan käsittelyssä olevat sote-lait kaipaavat vielä viilaamista.

Kanta-Hämeen kasvuyritykset asiantuntijoiden sparrattaviksi valittu ─ tässä 15 potentiaalisinta

Yritysten kasvuohjelmaan Kanta-Hämeen Kasvupolulle on valittu 15 kasvupotentiaalisinta yritystä 34 hakijan joukosta. Yksi Kasvupolulle valituista yrityksistä on Eezery Enterprise Oy, joka tähtää rohkeasti lähilogistiikan huipputoimijaksi. Kanta-Hämeen Kasvupolku järjestetään osana Suomen suurinta yritysten kasvun sparrausohjelmaa, Kasvu Openia.

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan kansanedustajien yhteistapaamisen kannanotto pääradasta

17.4.2018 Helsingissä

Päärata ja sen liikennepalvelut kuntoon

Päärata on Suomen eniten liikennöity raideyhteys, jolla on sekä pitkän matkan että lähiliikenteen henkilöliikennettä, mutta myös merkittävää tavaraliikennettä.  Nykyisellä raidemäärällä päärata ei kykene tarjoamaan tarvittavia junapalveluja. Raidekapasiteettivaje muodostaa pullonkaulan sekä nopean henkilöjunaliikenteen, taajamajunaliikenteen että tavarajunaliikenteen kehittämiselle.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 16.4.2018

Hämeen maakuntahallitus muun muassa tutustui Kanta-Hämeen maakunnalliseen nuorisovaltuustopilottiin, myönsi rahoitusta seitsemälle hankkeelle alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määrärahasta sekä antoi esityksen työ- ja elinkeinoministeriölle rakennerahastotehtävien siirrosta.

Nuorten ääni kuuluvaksi ja nuoret mukaan päätöksentekoon

Kanta-Häme on yksi kolmesta maakunnasta, joissa Suomen nuorisovaltuustojen liitto pilotoi maakunnallista nuorisovaltuustoa.

Hämeenlinnassa keskusteltiin EU:n budjetista – mitä brexit tarkoittaa Suomelle ja EU:lle?

EU:n kerrotaan maksavan noin kahvikupin verran EU-kansalaista kohden päivässä. Paljon vai vähän? Suomi maksaa EU:n budjettiin noin 2 miljardia euroa vuodessa, summan voi suhteuttaa esimerkiksi vuoden 2018 sisäministeriön hallinnonalaan (n.1,5mrd), josta rahoitetaan kansallisesti mm. poliisitoimi, rajavartio ja maahanmuutto. Miten brexit muuttaa tilannetta?

Sivut