Uutisiamme

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 16.10.2017

Hämeen maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 16.10.2017 muun muassa Itämeren alueen maakuntien yhteistyöverkoston hallituksen jäsenyyttä ja kuuli esityksen Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidonsuunnitelmasta.

Sari Rautio Itämeren alueen maakuntien verkoston hallitukseen

Maakuntahallitus päätti esittää Sari Rautiota Itämeren alueen maakuntien verkoston (BSSSC) hallituksen jäseneksi. Yhteistyöverkosto (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC) on Hämeen liiton keskeisin kansainvälisen yhteistyön organisaatio.

Yritysten omat investoinnit keskeisiä teollisessa symbioosissa

Tuoreen investointiselvityksen tulosten perusteella on selvinnyt, että keskeisimpiä teollisten symbioosien investointiväyliä ovat EU-rahoitus ja yritysten omat investoinnit. Investointiselvitys toteutettiin kyselytutkimuksena seitsemässä Euroopan maassa.

Merkittävin hidaste investointien kehittymiselle on epätietoisuus teollisten symbioosien konseptia kohtaan. Kehitettävää löytyy uusioraaka-aineiden markkinoilla ja pankit tulisi saada mukaan symbioosien tukemiseen.

Häme-ohjelma 2018+ -luonnos on nähtävillä

Häme-ohjelma 2018+ on koko Kanta-Hämeen maakunnan tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Se sisältää sekä maakuntasuunnitelman 2040 että maakuntaohjelman 2018–2021.

Maakuntasuunnitelman, eli pitkän tähtäimen strategiset painopisteet ovat kasvukäytävä ja saavutettavuus, monipuolinen asuminen ja hyvinvointi, biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö, valmistavan teollisuuden mahdollisuudet sekä kansainvälistyminen ja vetovoima.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 18.9.2017

Hämeen maakuntahallitus kokoontui ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseensa maanantaina 18.9.2017. Maakuntahallitus päätti muun muassa asettaa Häme-ohjelman 2018+ nähtäville, käsitteli Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040:ä, lausui Hämeenlinnan kantakaupungin yleiskaavasta, myönsi rahoitusta Elinvoimaa Hämeeseen –hankkeelle ja asetti maakunnan yhteistyöryhmän. 

Häme-ohjelma 2018+ päätettiin asettaa nähtäville

Rahoitusta rohkeille ja nopeille kokeiluhankkeille!

Onko sinulla idea elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kasvun edistämiseen? Haluatko vaikuttaa maakunnan elinvoiman kasvuun? Oletko valmis kokeilemaan rohkeasti ja toteuttamaan nopeasti?

Hämeen liitto hakee nyt pieniä, enintään vuoden mittaisia kokeiluhankkeita, jotka keskittyvät elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen sekä maakunnan elinvoiman lisäämiseen.

Esa Jaatinen ideoi Seppeletalkoot ja sai vuoden 2017 Tahto-palkinnon

Tämän vuoden Tahto-palkinnon sai Esa Jaatinen vahvasta työstä 100-vuotiaan Suomen hyväksi ja yhteisöllisyyden edistämisestä.

Jaatisen ideoima Seppeletalkoot on levinnyt Hämeestä valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Seppeletalkoissa vapaaehtoisten kansalaisten tekemät havuseppeleet lasketaan sankarihaudoille itsenäisyyspäivänä 6.12.

Sivut