Uutisiamme

Ota kantaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan kauden 2021-2027 ohjelmatyöhön

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä maakunnan liittojen ja ELY-keskusten, ministeriöiden ja järjestöjen kanssa seuraavaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan kauden 2021-2027 ohjelmatyötä.

Valmistelussa on kartoitettu toimintaympäristön haasteita elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kehittämisessä, vähähiilisen talouden edistämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, saavutettavuudessa ja liikenteessä, työllisyydessä ja osaamisessa sekä sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ja köyhyyden torjumisessa.

Hämeen maakuntavaltuuston päätökset 26.11.2018

Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi maanantaina 26.11.2018 Hämeen linnassa järjestetyssä kokouksessaan Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2019-2021. Lisäksi maakuntavaltuusto palkitsi Vihreän talon isäntäpariskunnan kulttuuristipendillä.

Maakuntavaltuusto suuntasi ajatukset tulevaisuuteen, tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professorin, Sirkka Heinosen saattelemana. Sirkka Heinonen kertoi asumisen tulevaisuutta muokkaavista trendeistä ja haastoikin valtuutetut miettimään millä keinoilla Hämeestä luodaan tulevaisuuden hyvän asumisen mallimaakunta.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 5.11.2018

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan muun muassa valmistautumisesta EU-ohjelmakauteen sekä LAPE-valmistelun (lasten ja lapsiperheiden palvelut) jatkamisesta. Hallitus käsitteli myös kuntien valtuustoille lähetettävää kyselyä, joka koskee maakunnan laajuista vapaaehtoista organisoitumista maakunta- ja sote-uudistuksen viivästyessä tai oleellisesti muuttuessa. Lisäksi hallitus päätti Uudenmaan ELY-keskukselle annettavasta tiedonpidon ja liikenteen suunnitelmasta.

Suomen kasvukäytävä mahdollistamassa; MUJI ja Sensible4 esittelevät maailman ensimmäisen itseohjautuvan robottibussin!

Teksti ja kuvat: MUJI & Sensible4 Oy

MUJI ja Sensible 4 esittelevät Gachan, maailman ensimmäisen itseohjautuvan, kaikkiin sääolosuhteisiin soveltuvan robottibussin. Ainutlaatuista Suomessa!
Suomen kasvukäytävä –verkosto ja Uudenmaan liiton rahoittama aiGO - pilottihanke mahdollistajina.

Sivut