Uutisiamme

Maakuntajohtajan blogi: Päiväni murmelina

Muistanette otsikon mukaisesti nimetyn amerikkalaisen komedian 1990-luvulta? Bill Murrayn esittämä päähenkilö herää elokuvassa aamu toisensa jälkeen elämään yhtä ja samaa päivää aina uudelleen. Tapahtumat seuraavat toisiaan päivä päivältä  samassa järjestyksessä ilman että päähenkilö Phil pystyy mitenkään vaikuttamaan tilanteen kulkuun. Philin vaikuttamismahdollisuudet rajoittuvat vain hänen omiin reaktioihinsa.

Kulttuuriyhdistys Kuvio ja Minna Lehtola saivat kulttuuritunnustuspalkinnon

Lounais-Hämeessä toimiva Kulttuuriyhdistys Kuvio ry ja yhdistyksen tuottaja Minna Lehtola saivat Hämeen liiton kulttuuritunnuspalkinnon Forssassa maanantaina 27.11.17.

– Yhdistys perustettiin kulttuurin yhteistyöverkostoksi ja kokoavaksi voimaksi. Kulttuuriyhdistys Kuvio on ottanut tehtävän taitavasti haltuun ja vienyt sitä eteenpäin, kiitteli maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Heinonen.

SYMBI-projekti: EU panostaa kierto- ja biotalouden kehittämiseen

Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan komissio ovat luvanneet sitoutua Euroopan bio- ja kiertotalouden kehittämiseen pyrkimällä helpottamaan rahoituksen saamista.

Lue lisää tästä EU:n investointipankin ja Euroopan komission ilmoituksesta sekä muista mielenkiintoisista aiheista SYMBI-projektin uusimmasta uutiskirjeestä.

Klikkaa tästä SYMBI uutiskirjeeseen.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 6.11.2017

Hämeen maakuntahallitus käsitteli 6.11.2017 kokouksessaan muun muassa Häme-ohjelmaa, antoi lausunnot Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta ja Tammelan kunnalle Torron sekä Juuriniemen osayleiskaavan luonnoksista.

Häme-ohjelma 2018+ etenee valtuustoon

Maakuntahallitus käsitteli Häme-ohjelmasta saapuneet lausunnot ja niihin annetut vastineet ja esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto hyväksyy Häme-ohjelman 2018+ seuraavassa kokouksessaan 27.11.2017.

Etelä-Suomen EAKR-rahoitushaku on avattu

Hakukierros on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on ideahaku 25.10.–30.11.2017, jossa hakijat toimittavat tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Toisessa vaiheessa maaliskuussa 5.3.2018 mennessä jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä.

Etelä-Suomen maakunnat hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita:

Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky
Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Itämeren alueen Interreg-ohjelman kolmas hakukierros on avattu

Itämeren alueen Interreg-ohjelman (Interreg Baltic Sea Region 2014–2020 Programme) kolmas ja viimeinen hakukierros on avattu. Ohjelman on tarkoitus tukea taloudellisesti kansainvälisiä hankkeita, jotka edistävät innovatiivisempaa ja paremmin saatavilla olevaa ja kestävää Itämeren aluetta.

Haun aihealueina ovat innovaatiokapasiteetin vahvistaminen (erityisesti tämä vaihtoehto soveltuu terveydenhuollon alalle), luonnonvarojen hoitaminen ja kestävä liikenne.

Hämeen maakuntahallituksen päätökset 16.10.2017

Hämeen maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 16.10.2017 muun muassa Itämeren alueen maakuntien yhteistyöverkoston hallituksen jäsenyyttä ja kuuli esityksen Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidonsuunnitelmasta.

Sari Rautio Itämeren alueen maakuntien verkoston hallitukseen

Maakuntahallitus päätti esittää Sari Rautiota Itämeren alueen maakuntien verkoston (BSSSC) hallituksen jäseneksi. Yhteistyöverkosto (Baltic Sea States Subregional Co-operation, BSSSC) on Hämeen liiton keskeisin kansainvälisen yhteistyön organisaatio.

Yritysten omat investoinnit keskeisiä teollisessa symbioosissa

Tuoreen investointiselvityksen tulosten perusteella on selvinnyt, että keskeisimpiä teollisten symbioosien investointiväyliä ovat EU-rahoitus ja yritysten omat investoinnit. Investointiselvitys toteutettiin kyselytutkimuksena seitsemässä Euroopan maassa.

Merkittävin hidaste investointien kehittymiselle on epätietoisuus teollisten symbioosien konseptia kohtaan. Kehitettävää löytyy uusioraaka-aineiden markkinoilla ja pankit tulisi saada mukaan symbioosien tukemiseen.

Sivut