Aluekehitys

Maakuntien liitot toimivat maakunnassaan aluekehittämislain mukaisina aluekehitysviranomaisina, joiden tehtävänä on johtaa ja koordinoida kehittämistyötä omalla alueellaan.

Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma.

Häme-ohjelma sisältää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman. Sen tehtävänä on osoittaa maakunnan kehittämisen suunta ja koota voimavarat sen toteuttamiseksi.

Maakuntaa kehitetään siten, että ”ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä, asua ja viihtyä Hämeessä”. Älykkään erikoistuneilla valinnoilla tavoitellaan Kanta-Hämeen kestävää menestystä.

Yhteisen keskustelun kautta Häme-ohjelman painopisteiksi on sovittu kasvukäytävät ja saavutettavuus, asuminen ja hyvinvointi, biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö, valmistavan teollisuuden mahdollisuudet sekä kansainvälistyminen ja vetovoima.

Häme-ohjelma on tehty toteutettavaksi. Tavoitteena on muodostaa riittävän suuria, vaikuttavia kehittämisen kokonaisuuksia, joiden toteuttamiseksi kootaan voimavarat kunnista, maakunnista, alueiden verkostoista, valtiolta, Euroopan unionista sekä yrityksistä.