• Suomi
 • English
 • Русский
 • Svenska

Aluekehitysselvitykset

Hämeen liitto tehostaa yhteistyössä eri toimijoiden ja rahoittajien kanssa yksittäisten kehittämishankkeiden vaikuttavuutta. Tärkeimmillä toimialoilla on tehty kehittämishakkeiden linjaukset, joita päivitetään tarpeen mukaan toimialoittain ja poikkitoimialaisesti.

Lisätietoja:
Marko Mälly
maakunnan kehittämispäällikkö
050 5752193

marko.mally@hame.fi

HämePro

HämePro on ammattimaisten aluekehittäjien yhteinen näkemys Kanta-Hämeen kehittämisestä. Kehittäjillä on sama peruspäämäärä: "Ihmiset voivat ja haluavat tehdä työtä ja asua Kanta-Hämeen alueella". Jokaisella kehittäjällä on omat keinonsa perustavoitteen toteutumiselle. Toiminnallisena tavoitteena on, että aluekehittäjien työn vaikuttavuus Kanta-Hämeen alueella paranee ja näkyy vetovoimatekijänä kansallisella tasolla.

Hämeen tärkeimmät ammattimaiset aluekehittäjät ovat valmistelleet maakuntasuunnitelmaa HämePro-työn puitteissa. HämeProssa on muodostettu yhteistä näkemystä maakunnan tulevaisuuden suunnasta.

HämePron skenaariotyössä on neljä yhteisen tekemisen teemaa:

 • yrittämisen edellytykset
 • hyvä peruselämä
 • kehittäjien roolit ja yhteistyö
 • vetovoimaa Häme-brändistä

HämePro keskitytty niihin yrittämisen edellytyksiin, joissa yhteinen, maakunnallinen tekeminen on välttämätöntä onnistumiselle, joiden tavoitteista voidaan yhdessä sopia ja joihin aluekehittäjien toimin voidaan vaikuttaa.

Viisi tärkeintä osa-aluetta:

 1. Tarvelähtöisen innovaatiotoiminnan kehittäminen
 2. Työvoiman määrän, laadun ja rakenteen hallinta
 3. Saavutettavuus
 4. Kansainvälistyminen
 5. Vetovoimaisuus

HämePro - Tahtosopimus

HämePro - skenaariotyön loppuraportti

HämePro - askelmerkit