• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Arvokkaat kulttuuriympäristöt

Hämäläinen kulttuuriympäristö rakentuu kiinteistä muinaisjäännöksistä, kulttuurimaisemasta, rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja perinnemaisemista. Kulttuuriympäristön neljän osan ominaispiirteet ja maakunnalliset erityispiirteet yhdessä ajallisten kerrostumien kanssa muodostavat hämäläisen kulttuuriympäristön monimuotoisuuden kuppikivistä laajoihin kulttuurimaisema-alueisiin.