• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Brysselin EU-toimisto

Hämeen liitto ollut edustettuna Brysselissä 1998 alkaen ja on ollut mukana Helsinki EU-toimistossa vuodesta 2012 lähtien. Helsinki EU-toimiston vetovastuu on siirtynyt vuoden 2015 alusta Helsingin kaupungilta Uudenmaan liitolle.

Toimiston tehtävät:

  • tukee yhteistyökumppaniensa EU-edunvalvontaa ja edistää niiden näkyvyyttä EU-foorumeilla sekä välittää tietoa EU-lainsäädännön valmistelutyöstä, eri politiikkalohkoista, strategioista, ulkosuhteista
  • tukee hanketoimintaa neuvomalla maakuntiensa hanketoimijoita EU-erillisohjelmiin osallistumisessa ja tukee hakuprosesseissa menestymisessä (asiantuntija-apu, yhteistyökumppanit, tilat neuvotteluille)
  • tiedottaa EU-rahoitusohjelmien avautuvista hauista (uutiskirjeet, nettisivut, koulutustilaisuudet)
  • huolehtii kumppanien järjestämien vierailijaryhmien ohjelmien rakentamisesta ja auttaa seminaarien järjestämisessä Brysselissä

Linkki toimiston sivuille: www.helsinki.eu