• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Ennakointi

Ennakointi on tulevaisuuden mahdollisten kehityspolkujen huomioimista suunnittelussa. Voimme ennakoida tulevaisuutta, arvioida asukkaiden, työpaikkojen ja koulutuspaikkojen määrää, voimme varautua tietoliikenteen kasvuun, uudenlaiseen rakentamiseen, liikenteen kehitykseen, työmatkapyöräilyn lisääntymiseen, etätyön ja monipaikkaisen asumisen suosion nousuun ja moniin erilaisiin hyvinvointivaltion tuleviin haasteisiin. Voimme huomioida kestävää kehitystä, suunnitella ratkaisuja, jotka vähentävät hiilijalanjälkeä ja luoda parempia edellytyksiä hyvinvoinnille ja yrittäjyydelle.

Ennakointia voidaan käyttää kaikessa suunnittelussa, julkisissa organisaatioissa, yrityksissä ja yhdistyksissä. Ennakoinnin kautta voimme pysähtyä yhdessä miettimään millaista tulevaisuutta haluamme rakentaa ja edistää.

Hämeen Liitossa ennakointitietoa käytetään monipuolisesti suunnittelussa ja strategiatyössä yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Mitä paremmin huomioimme mahdolliset yhteiskunnalliset, kulturelliset ja teknologiset muutokset ja erilaiset kehityslinjat, sitä paremmin voimme niihin valmistautua. 

Hämeen liitossa ennakointityötä tehdään sekä aluesuunnittelun että aluekehityksen yhteydessä, ja se nivoutuu saumattomasti toimintaan ja tapahtumiin, valmisteluun ja päätöksiin.

Ennakointiin liittyvää tietoa on kerätty avoimeen Häme-wikiin Ennakointia Kanta-Hämeessä sivulle.

Lisätietoja
Minna Takala
aluekehitysasiantuntija
050 526 4648
minna.takala@hame.fi