• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimeenpano-ohjelma. Ohjelmaa toteutetaan koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Euroopan aluekehitysrahaston tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Sosiaalirahaston  rahoittamilla toimenpiteillä tuetaan työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä.

Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi toimintalinjaa.

  1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)
  2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
  3. Työllisyyden ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

Rakennerahasto-ohjelman EAKR- ja ESR-rahoituskehys päätetään vuosittain maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Vuosittain Kanta-Hämeessä on käytettävissä EAKR- ja valtion rahoitusta noin 1,7 M€ ja ESR- ja valtion rahoitusta noin 1,2 M€. ESR-rahoituksesta vastaa Hämeen ELY-keskus ja EAKR-rahoituksesta Hämeen liitto (60 %) ja Hämeen ELY-keskus (40 %).

Tietoa ohjelmakaudesta 2014-2020 ja mm. hauista löytyy täältä: www.rakennerahastot.fi