• Suomi
 • English
 • Русский
 • Svenska

Häme-ohjelma 2018+

Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi Häme-ohjelman 2018+ kokouksessaan 27.11.2017.

Häme-ohjelma on kokonaisuus, johon sisältyy analyysi alueen kehittämistarpeista, pitkän aikavälin strategiset tavoitteet sekä valinnat ja keinot, joilla tavoitteisiin päästään.

Häme-ohjelma muodostuu maakuntasuunnitelmasta 2040, joka linjaa maakunnan kehittämisen tavoitteet pitkällä aikavälillä maakuntaohjelmasta 2018–2021, joka linjaa lähiajan kehittämisen tavoitteet.

Häme-ohjelma on valmisteltu voimassa olevan lainsäädännön pohjalta yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueen kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa.

Maakuntasuunnitelma 2040 valmistellaan aiemmin hyväksyttyyn strategiaan perustuen, mutta sitä päivitetään kuitenkin käytettävissä olevan ennakointitietoon ja uusiin megatrendeihin perustuen. Maakuntasuunnitelmassa määritellään Kanta-Hämeen kehittämisen pitkän aikavälin päämäärä ja tavoitteet, joihin perustuu myös maakuntakaavan valmistelu.

Häme-ohjelma 2018+

Maakuntasuunnitelman strategiset painopisteet ovat

 • Kasvukäytävät ja saavutettavuus
 • Monipuolinen asuminen ja hyvinvointi
 • Biotalous ja luonnonvarojen kestävä käyttö
 • Valmistavan teollisuuden mahdollisuudet
 • Kansainvälistyminen ja vetovoima

Maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet.

Maakuntaohjelman toimintalinjat ovat

 • Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme
 • Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen
 • Hyvä arki Kanta-Hämeessä

Toimintalinjoissa läpikäyvinä teemoina ovat kansainvälistyminen, digitalisaatio, kehitysalustat ja kasvuympäristöt, kestävä kehitys ja älykäs erikoistuminen.

Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet. Keskeisenä kehittämisen visiona on edelleen se, että ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä, asua ja viihtyä Hämeessä.