Hämeen liitto palveluksessanne

Hämeen liitto haluaa toimia siten, että ihmiset haluavat ja voivat asua, tehdä työtä ja viihtyä Hämeessä.

Hämeen liitto kehittää Kanta-Hämeen maakuntaa ja valvoo sen etua Suomessa ja maailmalla sekä ylläpitää Hämeen kesäyliopistoa.

Hämeen liitto on kansanvaltaiseen päätöksentekoon nojaava palveluorganisaatio, joka kokoaa ja jäsentää maakunnan kehittämisnäkemyksen ja toteutusvoiman.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten, yritysten ja muiden kehittäjäkumppaneiden kanssa.

Hämeen liiton jäsenkunnat ryhmittyvät Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutuihin.

Hämeen liiton toiminta

Jäsenkuntien valtuustojen hyväksymällä perussopimuksella määritellään Hämeen maakuntaliitto, kuntayhtymä oikeudellinen asema, tehtävät, päätöksenteko ja talous. Sopimuksessa Hämeen liitolle on asetettu alueen kehittämis- ja suunnittelutehtäviä ja määrätty myös, että Hämeen liiton tulee ylläpitää Hämeen Kesäyliopistoa. Hämeen liitto ohjaa alueellista kehittämistä alueiden kehittämislain ja asetuksen mukaisesti. Maakuntaliitto huolehtii maakuntakaavan laatimisesta ja kaavan pitämisestä ajan tasalla ja sen kehittämisestä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Hämeen liitto maakunnallisena liittona

  • johtaa aluekehitystyötä maakunnassa
  • vastaa alueidenkäytön suunnittelusta
  • ajaa maakunnan, sen kuntien ja elinkeinoelämän etua
  • edistää kuntien seudullista ja muuta yhteistyötä sekä maakuntien välistä yhteistyötä ja yhteistyötä alueiden kehittämisen kannalta keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten toimijoiden kanssa
  • hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä
  • tuottaa tutkimuksia, suunnitelmia ja selvityksiä
Hämeen kesäyliopisto

Kesäyliopiston omistavat kuntayhtymän kunnat. Kesäyliopiston päätoimipaikka on Hämeenlinnassa. Koulutusta järjestetään ympärivuotisesti myös Riihimäellä ja Forssassa.
Keskeisenä tehtävänä on erityisesti kantahämäläisen väestön osaamisen ylläpito ja edistäminen. Tarjoamme korkeatasoista koulutusta ja osaamista kuten avointa yliopisto-opetusta, ammatillista täydennyskoulutusta ja kielikursseja.