MYR

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui 5.6.2017 käsittelemään Kanta-Hämeessä vuonna 2017 rahoitettavia Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeita. Kokous oli Hämeen yhteistyöryhmän toimintakauden viimeinen. Uusi yhteistyöryhmä aloittaa syksyllä 2017.

Yhteistyöryhmän puoltamat kahdeksan hanketta käyttävät yhteensä 1 530 000 euroa EU- ja valtion rahoitusta. Hämeen liitolta rahoitettavaksi haetut EAKR-hankkeet yhteensä n. 900 000 euroa:

Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli 8.12.2016 kokouksessaan muun muassa Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehakemuksia ja Hämeen maakuntaohjelmaa.

Neljälle hankkeelle rahoitusta Kanta-Hämeeseen

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi rahoitettavaksi neljä hanketta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeet toteuttavat joko toimintalinjaa 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen tai toimintalinjaa 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjuminen.

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui maanantaina 17.10.2016 käsittelemään muun muassa Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa ja siihen liittyvää rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelmaa vuosille 2017 – 2018.

RANTA-hankkeelle myönnettiin rahoitus

Maakunnan yhteistyöryhmä myönsi Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) –hankkeelle 266 000 euron rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 2 mukaisena hankkeena.

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui 6.6.2016 käsittelemään Kanta-Hämeessä vuonna 2016 rahoitettavia Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeita. Hämeen liitto rahoittaa hankkeita Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Yhteistyöryhmän lausunto sitoo rahoittajia. Yhteistyöryhmän puoltamat seitsemän hanketta käyttävät yhteensä 1 909 927 miljoonaa euroa EU- ja valtion rahoitusta.

Hämeen liiton EAKR-hankkeet:

Hämeen yhteistyöryhmä hyväksyi Kanta-Hämeen varautumissuunnitelman

Hämeen yhteistyöryhmä hyväksyi kokouksessaan 29.2.2016 Kanta-Hämeen ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman eli varautumissuunnitelman.

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2015 viimeiseen kokoukseensa. Yhteistyöryhmä puolsi viittä ESR-hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020, Suomen rakennerahasto–ohjelman mukaisina hankkeina.

ESR-hankkeet ovat:

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui 12.10.2015 päättämään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman vuoden 2016 hankehakujen painospisteistä sekä varojen suuntaamisesta.

Kanta-Hämeessä on rakennerahasto-ohjelman varoja käytettävissä vuonna 2016 noin 2,8 miljoonaa. Lisäksi kuntarahoitusta tulee ohjelmaan noin 0,4 miljoonaa euroa.

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui 8.6.2015 käsittelemään Kanta-Hämeessä vuonna 2015 rahoitettavia Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeita. Hämeen liitto rahoittaa hankkeita Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Yhteistyöryhmän lausunto sitoo rahoittajia. Yhteistyöryhmän puoltamat 12 hanketta käyttävät yhteensä lähes 2,3 miljoonaa euroa EU- ja valtion rahoitusta.

Hämeen liiton EAKR-hankkeet:

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2014 viimeiseen kokoukseensa. Kokouksessa linjattiin vuoden EAKR- ja ESR-hakuja ja käsiteltiin ensimmäiset hankehakemukset.

Yhteistyöryhmä puolsi kahta EAKR-hanketta ja viittä ESR-hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020, Suomen rakennerahasto–ohjelman mukaisina hankkeina.

EAKR-hankkeet ovat

Yhteistyöryhmä hyväksyi Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2015-2016

Suunnitelma sisältää keskeisiä maakuntaohjelmaa toteuttavia hanke- ja toimenpide-esityksiä, kannanoton rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista hankehauista ja -suunnitelmista ja alueen osallistumisesta niihin sekä painopisteet, joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta kohdennetaan.

Sivut