MYR

Uusi yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäisen kerran

Hämeen maakuntahallitus asetti 5.5.2014 Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän rakennerahastokaudelle 2013-2020. Uusi yhteistyöryhmä piti ensimmäisen kokouksensa ja koko päivän mittaisen seminaarin Hämeenlinna Verkatehtaalla 9.6.2014.

 • Yhteistyöryhmä sai ajankohtaiskatsauksen kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmasta.
 • Yhteistyöryhmä hyväksyi kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman vuodelle 2014.
 • Varojen jako toimintalinjoittain ja rahoittajittain (1000 €)
TL 1. Pk-yritystoiminnan tukeminen
  Hämeen Ely-keskus Hämeen liitto
EAKR 270 106
 • Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavat projektit ohjelmanmukaisiksi ja rahoituskelpoisiksi

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus

 • RiiDesign, (TL 2), hakija Riihimäen kaupunki.

Manner-Suomen ESR-ohjelma

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus

 • Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavat projektit ohjelmanmukaisiksi ja rahoituskelpoisiksi

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma

Rahoitusviranomainen: Hämeen liitto

 • Yhteistyöryhmä jatkoi osaltaan Häme-ohjelman valmistelua.

 • Yhteistyöryhmä käsitteli myös Suomen rakennerahasto-ohjelmaa 2014-2020.

 • Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavat projektit ohjelmanmukaisiksi ja rahoituskelpoisiksi:

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen liitto

 • Teknologialla tuottavuutta palveluketjuihin, (TL 3), hakija Sosiaalikehitys Oy

Manner-Suomen ESR-ohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus

 • Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavat projektit ohjelmanmukaisiksi ja rahoituskelpoisiksi:

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen liitto

 • Hämeen yhteistyöryhmä hyväksyi hakemukset kansallisesta joustovarauksesta äkillisiin rakennemuutostilanteisiin. Hakemuksia jätettiin kaksi kappaletta, joista EAKR-hakemus kohdistuu Forssan seutukuntaa ja ESR-hakemus sekä Kanta- että Päijät-Hämeeseen.
  • EAKR-hakemus: Forssan seudun yritysten tarvekartoitus, jossa yrityksille tarjotaan proaktiivisesti palveluja mm. rekrytointi-, toimitila-, investointiasioihin. Toiminta alkaa Yritysharava-tyyppisellä seudullisella tiedonkeruulla. Haettu rahoitus 100 000 euroa.
 • Hämeen yhteistyöryhmä käsitteli kokouksessaan Hämeen ELY-keskuksen johdolla laaditun Hämeen maaseutustrategian 2014 – 2020. Maaseutustrategiassa luodaan pohjaa ohjelmakauden 2014-2020 toteutukselle.
 • Yhteistyöryhmä käsitteli myös luonnoksen Etelä- ja Länsi-Suomen alueellisesta suunnitelmasta rakennerahastokaudelle 2014-2020. Yhteistyöryhmä kävi asiasta vilkkaan keskustelun ja palaa asiaan useaan kertaan vuoden 2013 kokouksissa.
 • Yhteistyöryhmä käynnisti myös osaltaan Hämeen maakuntaohjelman 2014-2017 valmistelun.
 • Hämeen yhteistyöryhmä hyväksyi kuluvan ohjelmakauden viimeisen eli vuotta 2013 koskevan yhteistyöasiakirjan Kanta-Hämeeseen. Yhteistyöasiakirjassa osoitettiin EAKR-toimenpideohjelmaan ohjelmarahoitusta yhteensä 1,57 miljoonaa euroa Hämeen liitolle sekä Hämeen ELY-keskukselle EU-projektien toteuttamiseen.

  ESR-toimenpideohjelman alueosion ohjelmarahoitusta osoitettiin yhteistyöasiakirjassa 1,08 miljoonaa euroa Hämeen ELY-keskukselle. Lisäksi ohjelmissa on yhteensä 0,97 miljoonan euron kuntarahoitusosuus.

Sivut