MYR

 • Yhteistyöryhmä nimesi sihteeristön jäseneksi Hämeenlinnan seutukunnan edustajaksi, Antti Jokivirran tilalle, alukehitysjohtaja Outi Myllymaan 10.9.2012 alkaen.
 • Yhteistyöryhmä hyväksyi vuoden 2012 EAKR- ja ESR-ohjelmavarojen uudelleenbudjetoinnin käyttösuunnitelman mukaisesti. Purkautuneet ohjelmavarat palautuvat Kanta-Hämeeseen ja Hämeen ELY-keskukselle niille toimintalinjoille, joilta ne ovat purkautuneet.
 • Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavat projektit ohjelmanmukaisiksi ja rahoituskelpoisiksi:

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus

 • Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavat projektit ohjelmanmukaisiksi ja rahoituskelpoisiksi:

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus

 • FRC+, (TL 2), hakija Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Manner-Suomen ESR-ohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus

 • Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavat projektit ohjelmanmukaisiksi ja rahoituskelpoisiksi:

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen liitto

 • Yhteistyöryhmä hyväksyi Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöasiakirjan 2012-2013.
 • Yhteistyöryhmä hyväksyi osaltaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2012-2013.
 • Hämeen yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavan projektin ohjelmanmukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi:

Manner-Suomen ESR-ohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus

 • Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavat projektit ohjelmanmukaisiksi ja rahoituskelpoisiksi:

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus

 • Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavan projektin ohjelmanmukaiseksi ja rahoituskelpoiseksi:

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen liitto

 • Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavat projektit ohjelmanmukaisiksi ja rahoituskelpoisiksi:

Manner-Suomen ESR-ohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen ELY-keskus

 • Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja hyväksyi seuraavat projektit ohjelmanmukaisiksi ja rahoituskelpoisiksi:

Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma:

Rahoitusviranomainen: Hämeen liitto

 • Yhteistyöryhmä päätti esittää Etelä-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitealle Hämeenlinnan seutukunnan nimeämistä haasteelliseksi alueeksi vuoden 2011 alusta sillä edellytyksellä, että Forssan ja Riihimäen seutukuntien asema haasteellisena alueena ei muutu.

Sivut