Hämeen yhteistyöryhmä käsitteli 2,3 miljoonan euron EU-hankkeet

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui 8.6.2015 käsittelemään Kanta-Hämeessä vuonna 2015 rahoitettavia Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeita. Hämeen liitto rahoittaa hankkeita Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Yhteistyöryhmän lausunto sitoo rahoittajia. Yhteistyöryhmän puoltamat 12 hanketta käyttävät yhteensä lähes 2,3 miljoonaa euroa EU- ja valtion rahoitusta.

Hämeen liiton EAKR-hankkeet:

Russia Business Point (Linnan Kehitys Oy, 153.999 €)
• Yrityksille tähdätyn Pietarin liiketoimintapalvelujen vahvistaminen ja laajentaminen koko maakuntaan

Alueelliset järkivihreät innovaatiot (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 250.000 €)
• Resurssiviisaan ja kiertotaloutta edistävän innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti Forssan seudulla

Luonnollisesti ulkona (Lasten liikunnan tuki ry, 130.000 €)
• Luonto-, liikunta- ja hyvinvointitoimialan kehittäminen

Digicoach (Hämeen ammattikorkeakoulu, 221.220 €)
• Pk-yritysten digitaalisen osaamisen vahvistaminen, esimerkkitoimialoina valmistava teollisuus ja matkailu

Potentiaalisen kaivostoiminnan aluetaloudelliset vaikutukset (Geologian tutkimuskeskus, 79.689 €)
• Forssan seudun malmityyppien ja –kohteiden mallinnus, malmivarojen arviointi ja mahdollisten kaivosten aluetaloudellisten vaikutusten arviointi

Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää cleantech-liiketoimintaa (Lahden ammattikorkeakoulu Oy, 93.848 €) *)
• Cleantech- ja energia-alan toimijoiden kokoaminen kehittämään uusia energiatehokkaita ratkaisuja kolmelle kohdealueelle (mm. Engelinranta ja Peltosaari)

LEVARBIO (Helsingin yliopisto 75.000 €) *)

• Levien hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana

Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytävällä (Hämeenlinnan kaupunki, 100.000 €) *)
• Pääradan asemanseutujen kokonaispalvelun kehittäminen Suomen kasvukäytävällä

Hämeen ELY-keskuksen ESR-hankkeet:
Osaaminen ratkaisee (Hämeen ammattikorkeakoulu, 299.074 €)
Renessanssi – Sosiaalisen resilienssi ja yhteiskuntavastuullise työllistäminen (Hämeenlinnan kaupunki, 405.024 €)
Digitaalisuus työelämän uudistajana (Hämeen ammattikorkeakoulu, 161.255 €)
Virtaa, voimaa ja verkostoja naisyrittäjyyteen (Hämeen ammattikorkeakoulu, 311.400 €) *)

Tähdellä merkityt hankkeet ovat ylimaakunnallisia.

Valitut hankkeet toteuttavat Häme-ohjelman kärkiä ja Hämeen yhteistyöryhmän määrittelemiä painopisteitä.

Hämeen maakuntahallitus tekee osaltaan päätökset Hämeen liiton hankkeista kokouksessaan 15.6.2015.

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johtokunnan jäseneksi syyskuussa siirtyvä Johannes Koskinen johti tällä kertaa viimeisen kokouksensa Hämeen yhteistyöryhmän puheenjohtajana.


Lisätietoja:
Hämeen liitto: kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, 050 506 0697 ja aluekehityspäällikkö Osmo Väistö, 050 502 1132
Hämeen ELY-keskus: rakennerahastoasiantuntija Johanna Jalonen, 0295 025 154.