• Suomi
 • English
 • Русский
 • Svenska

Hämeen yhteistyöryhmä kokous 8.12.2014

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2014 viimeiseen kokoukseensa. Kokouksessa linjattiin vuoden EAKR- ja ESR-hakuja ja käsiteltiin ensimmäiset hankehakemukset.

Yhteistyöryhmä puolsi kahta EAKR-hanketta ja viittä ESR-hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020, Suomen rakennerahasto–ohjelman mukaisina hankkeina.

EAKR-hankkeet ovat

 • Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista - Valmistavan teollisuuden uudet mahdollisuudet. hakijana Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen, hakijana Hämeen ammattikorkeakoulu

ESR-hankkeet ovat

 • Nuoret huippumyyjät, hakijana Suomen yrittäjäopiston kannatus Oy
 • VALO 2015, hakijana Hämeen Sininauha ry
 • Hyvinvointiklinikka – osallistava pedagogiikka ja työelämän uudet tarpeet hyvinvointialojen ammatillisessa koulutuksessa, hakijana Hyria koulutus Oy
 • Toimi! – Nuoren polku palveluihin toiminnallisen kuntoutumisen kautta, hakijana Hämeenlinnan kaupunki
 • Osuma – maahanmuuttajien osaaminen ja palvelupolut näkyviksi, hakijana Hyria koulutus Oy

Lisäksi yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi neljä pientä EAKR-hanketta, joita yhteistyöryhmän sihteeristö oli puoltanut rahoitettavaksi. Hankkeet ovat: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin, VT 2 - suunta kasvulle, Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle sekä Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän älyliikennejärjestelmälle, Vaihe I.
Näiden EAKR- ja ESR-hankkeiden ohjelmarahoitusosuus on yhteensä noin 1,7 M€.

Lisäksi yhteistyöryhmä hyväksyi yhden hankkeen rahoitettavaksi edellisen ohjelmakauden Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta 2007-2013. Hanke on Forssan keskuspuhdistamon KVR-urakkaan kuuluva suunnittelu –projekti ja sen hakijana on Forssan vesihuoltoliikelaitos.

Yhteistyöryhmä linjasi kokouksessaan vuoden 2015 EAKR- ja ESR-hakujen painopisteet. EAKR-rahoitusta on  Kanta-Hämeessä käytettävissä 1,7 M€ ja ESR-rahoitusta 1,2 M€.

Hämeen liiton EAKR-rahoitus suunnataan toimintalinjassa 1, pk-yritystoiminnan kilpailukyky,  erityistavoitteeseen yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen painopisteenä yritysten kasvun sekä kansainvälistymisen ja viennin edistämisen tukitoimet.

Toimintalinjan 2, uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, EAKR-rahoitus suunnataan erityistavoitteeseen yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Painopisteinä erityistavoitteessa ovat Suomen kasvukäytävän kehittämiskokonaisuus, ekologiset asumisratkaisut ja vaihtoehtoiset asumismuodot, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja jalostusarvon lisäys sekä teollinen internet ja digitalisaatio.

Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2015 yritysrahoituksella rahoitettavat toimenpiteet ovat liiketoiminnan kehittämistä, yritystoiminnan kansainvälistymiseen tai kasvuun liittyviä, yritysten välisten yhteistyöverkostojen hyödyntämistä tai muuta merkittävää yritystoiminnan kehittämistä. Kanta- Hämeessä painotetaan valmistavan teollisuuden T&K-toiminnan edistämistä ja ympäristöteknologiaa.

Hämeen ELY-keskuksen ESR-rahoitus vuonna 2015 kohdennetaan seuraaviin erityistavoitteisiin.

 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen, erityispainotuksena toiminnan, tuotteiden ja palveluiden parantaminen tuottavuuden parantamiseksi, työelämän perustaidot sekä ennakointi ja tulevaisuuden työelämä.
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen.
 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja kansalaislähtöinen toiminta.
 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.
 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen.

Lisätietoja:
Hämeen liitto, aluekehityspäällikkö Osmo Väistö, puh. 050 5021132
Hämeen ELY-keskus, rakennerahastoasiantuntija Valtteri Karhu, 0295 025 149