Hämeen yhteistyöryhmän kokous 29.2.2016

Hämeen yhteistyöryhmä hyväksyi Kanta-Hämeen varautumissuunnitelman

Hämeen yhteistyöryhmä hyväksyi kokouksessaan 29.2.2016 Kanta-Hämeen ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman eli varautumissuunnitelman.

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen, AIKO, on yksi pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeiden toimenpiteistä. AIKO-rahoitusta on käytössä vuosille 2016–2018 30 miljoonaa euroa, josta puolet osoitetaan maakuntien ennakoidun rakennemuutoksen toimiin. Maakuntien käyttöön tulevalla AIKO-rahoituksella vauhditetaan rakennemuutosta, toteutetaan nopeita ja kokeiluluontoisia uusia toimenpiteitä sekä vahvistetaan kykyä sopeutua elinkeinorakenteen muutokseen (resilienssi).

Maakunnat laativat ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelman eli varautumissuunnitelman osaksi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. Varautumissuunnitelma vähentää äkillisten rakennemuutostilanteiden kielteisiä vaikutuksia sekä edistää elinkeinorakenteen uudistumista ja nopeampaa aluetalouden elpymistä.

Kanta-Hämeen varautumissuunnitelmaa on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Keskeisessä roolissa ovat elinkeinojen ja yritystoiminnan uudistuminen, kasvu ja kansainvälistyminen sekä työllisyyttä ja yritystoimintaa edistävät kokeilut.

Valtioneuvosto tekee AIKO-rahoituksen maakunnittaisen jakopäätöksen vuodelle 2016 huhtikuun aikana.

Hämeen yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltiin myös maakunnan yritystukirahoitusta, maaseutuohjelman ja rakennerahasto-ohjelman hankehakuja sekä kuultiin ajankohtaiskatsaus Sote-uudistuksesta ja itsehallintoalueiden muodostamisesta.
 

Lisätietoja:
Hämeen liitto: kehittämisjohtaja Matti Lipsanen puh. 050 5060697 ja aluekehityspäällikkö Osmo Väistö puh. 050 5021132.