Hämeen yhteistyöryhmän kokous 6.6.2016

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui 6.6.2016 käsittelemään Kanta-Hämeessä vuonna 2016 rahoitettavia Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeita. Hämeen liitto rahoittaa hankkeita Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Yhteistyöryhmän lausunto sitoo rahoittajia. Yhteistyöryhmän puoltamat seitsemän hanketta käyttävät yhteensä 1 909 927 miljoonaa euroa EU- ja valtion rahoitusta.

Hämeen liiton EAKR-hankkeet:

Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa (KEHÄ) (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy,  369 677 €)
• Jätevesihuoltoon sitoutuneiden energian ja ravinteiden kierrättämisen mahdollistavat toimintatavat, alan suomalaisten toimijoiden edellytykset vientiin.  
 
Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe) (Turun yliopisto, 188 448 €)
• Maatalouden muovijätteen ja haja-asutusalueen rakennusmuovijätteen keräys- ja kierrätysliiketoiminnan kehittäminen, ylimaakunnallinen hanke, osatoteuttajana HAMK.
 
Kiertotaloutta maa-ainesten käyttöön Hämeenlinnassa (Linnan Kehitys Oy, 174 840 €)
• Maa-ainesten kierrätyksen ja uusiokäytön edistäminen infrarakentamisessa ja teollisuuden raaka-aineena.


Uutta liiketoimintaa ja kestävää kasvua - LUO Next Step (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 332 654 €)
• HAMK:n, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteistyön vahvistaminen, bio- ja kiertotalousalan oppimis- ja tutkimusympäristöjen yhteiskehittäminen sekä uuden liiketoiminnan synnyttäminen.

CleanExport (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 76 350 €)
• Cleantech-alan pk-yritysten kansainvälistymismahdollisuuksien edistäminen Kanta-Hämeessä.

Hämeen ELY-keskuksen ESR-hankkeet:

• STAGE (Hämeenlinnan kaupunki, 400 591 €)
• INTO - osallistu ja innostu! (Hyria Koulutus Oy, 367 367 €)

Valitut hankkeet toteuttavat Häme-ohjelman kärkiä ja Hämeen yhteistyöryhmän määrittelemiä painopisteitä.

Hämeen maakuntahallitus tekee osaltaan päätökset Hämeen liiton hankkeista kokouksessaan 13.6.2016.

Lisätietoja:

Hämeen liitto: kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, 050 506 0697 ja aluekehityspäällikkö Osmo Väistö, 050 502 1132
Hämeen ELY-keskus: rakennerahastoasiantuntija Johanna Jalonen, 0295 025 154.