Hämeen yhteistyöryhmän päätökset 5.6.2017

Hämeen yhteistyöryhmä kokoontui 5.6.2017 käsittelemään Kanta-Hämeessä vuonna 2017 rahoitettavia Kestävää kasvua ja työtä 2014 ̶ 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeita. Kokous oli Hämeen yhteistyöryhmän toimintakauden viimeinen. Uusi yhteistyöryhmä aloittaa syksyllä 2017.

Yhteistyöryhmän puoltamat kahdeksan hanketta käyttävät yhteensä 1 530 000 euroa EU- ja valtion rahoitusta. Hämeen liitolta rahoitettavaksi haetut EAKR-hankkeet yhteensä n. 900 000 euroa:

  • Luonto lisää liikettä (Metsähallitus, 250 098€). Hankkeessa kehitetään Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistoihin ja alueen muihin luontokohteisiin kytkeytyviä palveluja sekä tunnettuutta ja vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • AvoinHäme -Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa –hankkeelle (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 204 260€). Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa.
  • Terveellinen digitalo (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 215 600€). Tavoitteena on tutkia laajasti digitalisaation hyödyntämistä kiinteistöjen käytön, kunnossapidon, korjauksen, turvallisuuden ja mukavuuden näkökulmasta.
  • Let’s Go Tavastia (Linnan Kehitys Oy, 175 000€). Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa Kanta-Hämeen matkailuelinkeinon elinvoimaisuutta.
  • Uutta kilpailukykyä tuotannon digitalisaatiolla (Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 146 825€). Hankkeen päätavoitteena on turvata kone- ja metallituoteteollisuuden elinvoimaa sekä parantaa alan mahdollisuuksia viennin määrän lisäämiseksi. Hanke toteutetaan Kanta-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa.

Hämeen ELY-keskukselta rahoitettavaksi haetut ESR-hankkeet yhteensä noin. 635 000 euroa:

  • Innostu työssä! (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy, 134 868€). Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa ja vahvistaa Kanta-Hämeen mikro- ja pk-yrityksissä sellaista ihmisten sisäistä motivaatiota ja innostusta, jolla työyhteisön työilmapiiriä voidaan parantaa.
  • Taidolla työhön (Hattulan kunta, 247 463€). Hankkeen tavoitteena on saada aikaan uusia toimenpiteitä ja näiden uusien toimenpiteiden avulla saada hankkeeseen osallistujia yksilöllisesti huomioiden kouluttautumaan sekä polutettua työelämään alle 29- ja yli 54-vuotiaita työttömiä työnhakijoita.
  • Osaavasti yrityksiin (Forssan kaupunki, 253 211€). Hankkeella haetaan ratkaisuja tiivistää Forssan yritysten ja nuorten kohtaamista. Tavoitteena on tehdä entistä vaikuttavampaa yhteistyötä nuorten työllistymisen parantamiseksi yli toimialarajojen.

Lisätietoja: Osmo Väistö, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto, p. 050 502 1132