Hämeen yhteistyöryhmän päätökset 8.12.2016

Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli 8.12.2016 kokouksessaan muun muassa Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehakemuksia ja Hämeen maakuntaohjelmaa.

Neljälle hankkeelle rahoitusta Kanta-Hämeeseen

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi rahoitettavaksi neljä hanketta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hankkeet toteuttavat joko toimintalinjaa 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen tai toimintalinjaa 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjuminen.

  • Effective Mentoring EM-hanke, jossa hakijana on Hämeen ammattikorkeakoulu. Hanke on rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 4 mukainen. Erityistavoitteena on siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Tälle kansainväliselle hankkeelle myönnettiin ESR- ja valtion rahoitusta 184 050 euroa. Hanke on käynnissä 1.9.2017–31.8.2019 välisen ajan.
     
  • Minua liikuttaa –hankkeen hakijana on Lasten Liikunnan tuki ry ja se toteuttaa rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaa 5. Erityistavoitteena hankkeella pyritään parantamaan työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä. Hankkeelle myönnettiin ESR- ja valtion rahoitusta 149 524 euroa. Hanke on käynnissä 1.1.2017–31.12.2018 välisen ajan.
     
  • Kotio – uusia valmiuksia Suomeen kotoutuville nuorille taiteen keinoin –hanke, jossa hakijana on Lasten ja nuorten säätiö. Osatoteuttajina hankkeessa on Kulttuuriosuuskunta Uulu ja Kulttuuriosuuskunta Gvoima/Vaara-kollektiivi. Hanke toteuttaa toimintalinjaa 5 ja sen erityistavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeelle myönnettiin ESR-ja valtion rahoitusta 277 146 euroa. Hanke on käynnissä 2.1.2017–31.12.2019 välisen ajan.
     
  • Sahaajakisälli – osaamispääomaa koulutusyhteistyöllä –hankkeen hakijana on Hämeen ammattikorkeakoulu Oy. Osatotettajina hankkeessa on Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Suomen sahateollisuusmiesten yhdistys ry. Kanta-Hämeen lisäksi hankkeen kohdealueena on Päijät-Häme. Hanke on toimintalinja 4. mukainen ja erityistavoitteena on kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen. Hanke on käynnissä 1.2.2017-31.5.2019 välisen ajan. Hankkeelle myönnettiin EAKR/ESR- ja valtion rahoitusta 224 997 euroa.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Etelä-Suomen osalta on nyt ollut käynnissä kolme vuotta. Ohjelmassa on toteutettu viisi ESR-hakukierrosta ja ensimmäiset rahoituspäätökset tehtiin vuoden 2015 alussa. Rakennerahasto-ohjelmasta on maksettu 9 % kokonaisuudesta ja marraskuun 2016 loppuun mennessä oli varattu 40,3 %.

Lisätiedot:
Sinikka Kauranen, yksikön päällikkö, Hämeen ELY-keskus, p. 0295 025252

Maakuntaohjelman 2018–2021 laadintatyö käynnistyy

Hämeen maakuntahallitus käynnistää uuden maakuntaohjelman laadinnan virallisesti 23.1.2017.

Ohjelma tullaan valmistelemaan laajassa yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Maakunnan yhteistyöryhmä on tärkeässä roolissa ohjelman valmistelussa.

Maakuntauudistuksen edetessä suunnitellun aikataulun mukaan uusien maakuntien on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Näin ollen maakuntaohjelman rooli onkin keskeinen aluekehittämisen linjausten ja jatkuvuuden pohjana. Maakuntauudistuksen etenemistä seurataan ja se huomioidaan uuden maakuntaohjelman valmistelussa ja ohjelmaprosessin suunnittelussa.

Lisätiedot:
Osmo Väistö, vs. kehittämisjohtaja, Hämeen liitto, p. 050 502 1132.

Hämeen yhteistyöryhmän kokousajankohdat 2017

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu kevätkaudella 3.4. ja 5.6.