Henkilökunta

Hämeen liiton työntekijät on järjestetty kolmeen vastuualueeseen: elinvoima, toimintaympäristöt ja yhteyspalvelut.

Käytännön työ tehdään tiimeissä, jotka voivat olla pysyviä tai määräaikaisia. Työntekijät voivat kuulua samaan aikaan useampaan eri tiimiin.

Työnjaon tavoitteena on joustavuus, muutosvalmius ja nopea reagointikyky. Edunvalvontaan ja yhteistyöhön liittyvät tehtävät kuuluvat jokaiseen Hämeen liiton prosessiin. Päävastuu edunvalvonta- ja yhteistyötehtävistä on maakuntajohtajalla.

Anna-Mari Ahonen - Hämeen liittoAnna-Mari Ahonen
Maakuntajohtaja
Liiton ja viraston johto, edunvalvonta, kansainväliset suhteet, viestintä ja tiedotus.
+358 50 572 0945, anna-mari.ahonen@hame.fi

Jaana Laakso - Hämeen liittoJaana Laakso
Maakuntajohtajan assistentti
Yhteyskoordinaattori

Asiakas-, sidosryhmäyhteistyö sekä -tilaisuudet, matkailu, kulttuuri
+358 50 370 1417, jaana.laakso@hame.fi

Oma Häme -valmistelijat

Elinvoima

Matti Lipsanen
Kehittämisjohtaja
Maakuntajohtajan I varamies
Elinvoima-vastuualueen vetäjä
Hämeen liiton strategian valmistelu
+358 50 506 0697, matti.lipsanen@hame.fi

Niina Haake
Projektipäällikkö
maakunnallisen sote-kuntayhtymäselvityksen johtaminen ja koordinointi, maakunnan sote-yhteistyöryhmien toiminnan valmistelu ja koordinointi,
alueellinen yhdyshenkilö sosiaali- ja terveysministeriöön sekä muut maakunnalliset sote-valmistelutehtävät

+358 40 869 6436, niina.haake@hame.fi
Marko Mälly
Maakunnan kehittämispäällikkö
Aluekehitystiimin esimies
Maakuntaohjelma ja toimeenpanosuunnitelma, kansallinen ohjelmatyö (rr-ohjelma, AIKO-rahoitus), MYR:n sihteeri, hanketiimin vetäjä.

+358 50 575 2193, marko.mally@hame.fi
Pirkko Kiikeri-Kuusela - Hämeen liittoPirkko Kiikeri-Kuusela
Kehittämiskoordinaattori
EU- ja kansallisista rahoitusohjelmista rahoitettujen hankkeiden hallinto, maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) ja yhteistyöryhmän sihteeristön (MYRS) hallinto, vastuualueen sidosryhmäyhteistyö.
+358 50 353 7897, pirkko.kiikeri-kuusela@hame.fi
Jesse Marola - Hämeen liitto
Jesse Marola
Maakunta-analyytikko
Maakunnan kehitystä koskevan tiedon kokoaminen ja analysointi, aluekehityksen seuranta, tulevaisuuden toimintaympäristön ennakointi, maakunnan tietopalvelun kehittäminen.
+358 50 592 6562, jesse.marola@hame.fi

Arto Saarinen - Hämeen liittoArto Saarinen
Aluekehitysasiantuntija
Häme-ohjelman toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus, Central Baltic ja Interreg Europe –ohjelmat, osaamis- ja koulutusyhteistyö, koulutustarpeen ennakointi, hyvinvointiin liittyvä kehittäminen.
+358 50 305 2539, arto.saarinen@hame.fi

Minna Takala - Hämeen liittoMinna Takala
Aluekehitysasiantuntija
Häme-ohjelman toteuttaminen, hankkeistaminen ja rahoitus, valmistava teollisuus, digitalisaatio, matkailu, elinkeinoasiat, yritysyhteistyö, sosiaalinen media ja maakunnan vetovoima.
+358 50 526 4648, minna.takala@hame.fi

Toimintaympäristöt

Heikki Pusa - Hämeen liittoHeikki Pusa
Yli-insinööri, suunnittelujohtaja
Toimintaympäristöt-vastuualueen vetäjä
maakuntakaavoituksen johto, liikennejärjestelmä ja yhdyskuntatekniikka.

+358 500 483 642, heikki.pusa@hame.fi

Juuso Helander
Liikenneasiantuntija
+358 46 922 6643, juuso.helander@hame.fi
Paula Mustonen - Hämeen liittoPaula Mustonen
Maakuntainsinööri, Virkistysalueyhdistyksen asiamies
Maakuntakaavan valmistelu, luonnonsuojelu- ja luonnonvara-asiat, maa-ainesasiat. Vapaa-aika, virkistys ja reitistöt. Paikkatietoaineistot ja yhdyskuntarakenteen analyysit.
+358 50 375 3218, paula.mustonen@hame.fi

Heimo Toiviainen - Hämeen liittoHeimo Toiviainen
Maakunta-arkkitehti
Maakuntakaavan valmistelu ja toteutumisen seuranta, rakennettu ympäristö, kaavalausuntojen valmistelu, maaseutualueet ja asumisen maakunnallinen kehittäminen.
+358 44 386 2662, heimo.toiviainen@hame.fi

Olli Vaunumäki - Hämeen liittoOlli Vaunumäki
ATK-suunnittelija
Atk-tukihenkilö ja -koulutus sekä kehittäminen, tietoliikenneyhteyksien järjestäminen, hankinnat, paikkatietotuotanto ja kiinteistöpalvelut.
+358 40 586 2641, olli.vaunumaki@hame.fi

Yhteyspalvelut

Jouko Ylipaavalniemi - Hämeen liittoJouko Ylipaavalniemi
Yhteysjohtaja
Yhteyspalvelut-vastuualueen vetäjä
kunta-, kansanedustaja- ja yhteistoiminta-alueyhteistyö, edunvalvontayhteistyö, Helsinki EU Office -yhteistyö, liiton yleishallinto ja viestintä.

+358 50 327 2837, jouko.ylipaavalniemi@hame.fi

Reetta Sorjonen
Suunnittelija, kansainväliset asiat ja viestintä
Kansainväliset asiat ja viestintä, Tavastia Global -ryhmän sihteeri, Itämeren alueen maakuntien yhteistyöverkosto (BSSSC).
+358 44 300 5230, reetta.sorjonen@hame.fi

Jaana Laakso - Hämeen liittoJaana Laakso
Maakuntajohtajan assistentti
Yhteyskoordinaattori

Asiakas-, sidosryhmäyhteistyö sekä -tilaisuudet, matkailu, kulttuuri
+358 50 370 1417, jaana.laakso@hame.fi

Mirva Kandolin - Hämeen liittoMirva Kandolin
Hallintopäällikkö
Maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoukset, päätösten täytäntöönpano ja henkilöstö- ja talousasiat ja yleishallinnon tehtävät.
+358 50 048 3633, mirva.kandolin@hame.fi
Auli Hieta - Hämeen liittoAuli Hieta
Taloussihteeri
Kirjanpito- ja palkanlaskentatehtävät, talousarvio- ja tilinpäätöstehtävät, talous- ja henkilöstöhallinnon tilastot ja eläkeasiamiehen tehtävät.
+358 44 303 0720, auli.hieta@hame.fi
Elina Järvenpää - Hämeen liittoElina Järvenpää
Suunnittelija, hallinto
Kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, kirjanpito- ja palkkalaskentatehtävät, LAPE-hankekokonaisuuden taloushallintotehtävät.
+358 44 906 3242, elina.jarvenpaa@hame.fi
 
Auli Hieta - Hämeen liitto
Anna-Riitta Rajaveräjä
Asianhallintasihteeri
Asiakirjahallinnon tehtävät: diaari, arkisto ja asianhallintajärjestelmä.
+358 44 300 6232, anna-riitta.rajaveraja@hame.fi
Hannu Terävä
Suunnittelija, tiedonhallinta
Tietosuojavastaava

Asiakirjahallinnon tehtävät
+358 50 502 6074, hannu.terava@hame.fi

 

Hämeen kesäyliopisto