• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Kansainväliset ohjelmat

EU:n kansainväliset ohjelmat ovat Hämeen maakunnalle tärkeä rahoituslähde. Kansainvälinen projektirahoitus auttaa toteuttamaan maakunnalle tärkeitä hankkeita ja sopeutumaan alenevaan kansalliseen rahoitukseen. Kansainvälisissä hankkeissa syntyneet ideat ja yhteydet synnyttävät uutta toimeliaisuutta ja vahvistavat maakunnan kansainvälistymistä.

Hae rahoitusta

EU:n alueellisen yhteistyön ohjelmat vuosille 2014-2020 käynnistyvät syksyllä 2014 ja keväällä 2015. Kantahämäläiset toimijat voivat hakea rahoitusta kansainvälisiin hankkeisiin seuraavista ohjelmista:

Keskisen Itämeren ohjelma (Central Baltic Programme 2014-2020)

http://www.centralbaltic.eu/2014-2020

Itämeren alueen ohjelma (Baltic Sea Region Programme 2014-2020)

http://eu.baltic.net/Future_period_2014_2020.26029.html

Interreg EUROPE

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/