Kansainväliset rahoitusohjelmat

EU:n kansainväliset ohjelmat ovat Kanta-Hämeen maakunnalle tärkeä rahoituslähde. Kansainvälinen projektirahoitus auttaa toteuttamaan maakunnalle tärkeitä hankkeita ja sopeutumaan alenevaan kansalliseen rahoitukseen. Kansainvälisissä hankkeissa syntyneet ideat ja yhteydet synnyttävät uutta toimeliaisuutta ja vahvistavat maakunnan kansainvälistymistä.

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmat

EU:n alueellisen yhteistyön ohjelmat vuosille 2014-2020 käynnistyivät keväällä 2015. Kantahämäläiset toimijat voivat hakea rahoitusta kansainvälisiin hankkeisiin seuraavista ohjelmista:

Keskisen Itämeren ohjelma (Central Baltic Programme 2014-2020)

http://www.centralbaltic.eu/

Ohjelman kontaktipiste Uudenmaan liitossa:

http://www.uudenmaanliitto.fi/kehittamisrahoitus/central_baltic_etela-suomen_kontaktipiste

Itämeren alueen ohjelma (Baltic Sea Region Programme 2014-2020)

http://www.interreg-baltic.eu/home.html

Interreg EUROPE

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/

Muita kansainvälisiä rahoitusohjelmia

Tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma Horisontti 2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Koulutuksen kehittämiseen ja ihmisten liikkuvuuden tukemiseen painottuva ERASMUS+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Ympäristö- ja ilmastotoimien rahoitusohjelma LIFE

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Kulttuurin ja luovien alojen Luova Eurooppa-ohjelma

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

Yritysten kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen tukemiseen tarkoitettu COSME-ohjelma

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm