• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Kansainväliset verkostot ja yhteistyöalueet

Verkostot

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) on alueiden yhteistyöverkosto, jolla on jo 20-vuotiset perinteet. Uudenmaan liitto hoitaa ensimmäisenä suomalaisena alueena BSSSC:n puheenjohtajuutta vuodet 2013-2015. Puheenjohtajana on Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen. Hämeen liitto toimii BSSSC:ssä läheisessä yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa.

Kuluvalla puheenjohtajuuskaudella on Itämeren alueella ratkottavana isoja kysymyksiä merenkulun turvallisuuden, energia- ja ilmastoasioiden, nuorisokysymysten, pohjoisen ulottuvuuden ja koheesiopolitiikan saroilta. Tavoitteena on puhdas Itämeri ja alueen korkea elintaso. BSSSC:n toiminnan painopisteitä lähivuosina ovat Itämeren tila valuma-alueineen, saavutettavuus, energia ja ilmastomuutos, EU:n ohjelmakauden 2014-2020 hyödyntäminen sekä Itämeren nuorisoverkostojen toiminta.

BSSSC:n toiminnalla on vankka yhteys Itämeren alueen strategiaan ja ohjelmaan. Hämeen liiton ja Kanta-Hämeen osallistuminen verkoston toimintaan tukee hankkeiden valmistelua ja Itämeren alueen ohjelman rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämistä.

Linkki BSSSC:n sivuille: http://www.bsssc.com/

24th BSSSC Annual Conference 14.-16.9.2016, Hämeenlinna

Yhteistyöalueet

Hämeen liitolla on yhteistyösopimukset kahden Euroopan alueen, Podlaskien (Puola) ja Jasz-Nagykun-Szolnokin (Unkari), kanssa. Hämeen liitto on tehnyt pitkään yhteistyötä myös Västerbottenin (Ruotsi), Lorrainen (Ranska) ja Wielkopolskan kanssa (Puola). Tämä yhteistyö on pohjautunut kahteen Interreg-hankkeeseen (STIMENT ja CREATOR), joissa mukana on ollut myös maakunnan muita toimijoita.

Suomi-talo - Ikkuna Suomeen Pietarin ydinkeskustassa