Kansainvälisyys

Kansainvälistyminen on Häme ohjelmassa yksi maakunnan kehittämisen painopisteistä. Maakunnan kansainvälistymisen kärki on yritysten kansainvälistymisessä. Tavoitteena on, että yhä useammat maakunnan yritykset näkevät kansainvälisyyden oman kehittymisensä kannalta varteenotettavana mahdollisuutena. Kansainvälistyminen on myös yksi viidestä strategisesta päämäärästä Hämeen liiton strategiassa . Hämeen liiton omaa kansainvälistä toimintaa on linjattu tarkemmin Hämeen liiton kansainvälisten asioiden suunnitelmassa joka on valmistunut maaliskuussa 2015.

Hämeen liiton rooli on ennen muuta luoda kansainvälistymisen edellytyksiä maakunnan yrityksille yhdessä kuntien, elinkeinojen kehittäjien, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa. Tätä rooliaan se toteuttaa mm.:

  • osallistumalla aktiivisesti maakunnassa toimivien Team Finland Häme verkostojen toimintaan, joiden tehtävänä on kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavien ja sitä suunnittelevien yritysten tunnistaminen, auttaminen ja kehittäminen.
  • suuntaamalla käytössään olevaa ohjelmarahoitusta yritysten kansainvälistymiseen tähtäävien hankkeiden rahoittamiseen
  • aktivoimalla ja avustamalla maakunnan toimijoita hyödyntämään alueellisen yhteistyön EU-ohjelmia ja muita kansainvälisiä rahoitusmahdollisuuksia
  • osallistumalla Helsinki EU-toimistoon Brysselissä yhtenä ylläpitäjänä ja aktivoimalla maakunnan toimijoita EU-toimiston palveluiden hyödyntämiseen, liittyen erityisesti kansainvälisten hankkeiden suunnitteluun ja rahoituksenhakuun
  • edesauttamalla Pietarin toimipisteen, yrityksiä Venäjä markkinoille auttavan, palvelukonseptin vakiinnuttamista ja maakunnallistamista
  • osallistumalla kansainvälisistä verkostoista BSSSC :n toimintaan
  • tekemällä yhteistyötä omien yhteistyöalueidensa (Jasz-Nagykun-Szolnok, Podlaskie, Lorraine, Västerbotten, Wielkopolska) kanssa esimerkiksi yhteisten hankkeiden, opintomatkojen, vierailujen ym. kautta
  • hyödyntämällä kansainvälisiä verkostoja ja kontaktejaan mm. yhteistyöalueilta mahdollisten hanke- ja yhteistyökumppanien etsimisessä maakunnan toimijoille
  • solmimalla tarvittaessa uusia yhteistyösuhteita uusien alueiden kanssa tarvelähtöisesti huomioimalla maakunnan muiden toimijoiden (esim. Hamk, kaupungit ja kunnat) olemassa olevat yhteistyösuhteet