• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Kanta-Hämeen maakunnan yhteistyöryhmän kokous 29.9.2014

Yhteistyöryhmä hyväksyi Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2015-2016

Suunnitelma sisältää keskeisiä maakuntaohjelmaa toteuttavia hanke- ja toimenpide-esityksiä, kannanoton rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista hankehauista ja -suunnitelmista ja alueen osallistumisesta niihin sekä painopisteet, joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta kohdennetaan.

Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa.

Toimeenpanosuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot kansallisen, EU:n ja valtion vastinrahan rahoitusosuuksista sekä arviot kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista.

Vuodelle 2015 EAKR-rahoitusta on käytössä 1,745 miljoonaa euroa, josta Hämeen liitolle esitetään 60 % eli 1,047 ja Hämeen ELY-keskukselle 40 % eli 0,698 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 indikatiivinen kehys on 1,689 miljoonaa euroa, josta esitetään Hämeen liitolle 1,018 ja Hämeen ELY-keskukselle 0,671 miljoonaa euroa.

ESR toimenpiteiden tukirahoitus vuosille 2015 ja 2016 osoitetaan kokonaan ELY–keskukselle. Vuoden 2014 rahoitus on 1,008 miljoonaa euroa. Vuodelle 2015 on käytössä 1,155 miljoonaa euroa ja vuoden 2016 indikatiivinen kehys on 1,115 miljoonaa euroa.

Koko ohjelmarahoituksesta (EU ja valtio) ELY-keskuksen osuus on vuosina 2015 ja 2016 noin 64 % ja Hämeen liiton 36 %.

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2015-2016

Yhteistyöryhmä sai selvityksen Hämeen ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen 2015 tarkistuksesta ja Hämeen liiton strategian laatimisesta sekä sai alustavat tiedot Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman EAKR- ja ESR-hakemuksista.