• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Kulttuuriympäristöjen Häme

Häme on yksi maamme kansallisen kulttuuriympäristön ydinalueista. Hämeen kulttuuriympäristöä kuvaavat runsas arkeologinen perintö, monimuotoinen rakennettu ympäristö, laajat kulttuurimaisemat ja perinnemaisemat. Seudun vuosituhantinen elämä on hämäläisen kulttuuriympäristön rikkaus. Menneiden sukupolvien työn jäljet maisemassa muistuttavat historiasta ja perinteiden jatkuvuudesta.

Kautta aikain hämäläiselle kulttuuriympäristölle on ollut ominaista vahva yhteys luontoon. Hyvien yhteyksien ansiosta Häme on toiminut pitkään ihmisten ja eläinten kulkureittien solmukohtana. Vesistöt ovat tarjonneet yhteydet aina Pohjanlahdelle ja Suomenlahdelle saakka. Harjuselänteet ja niiden liepeet sekä vesistöjen varret ovat olleet tyypillisiä asutuksen ja varhaisen teollisen toiminnan sijoittumispaikkoja. Merkittävimmät kulttuuriympäristön tihentymät sijaitsevatkin maakunnan suurten vesireittien ja maankulkureittien varrella ja erityisesti niiden solmukohdissa.

Kulttuuriympäristön monimuotoisuudesta ja ajallisesta kerroksellisuudesta kertovat mm. kuppikivet ja miekanhiontakivet, muinaislinnat, Hämeen linna, keskiaikaiset kivikirkot, säilyneet ryhmäkylät, vanhat viljelymaisemat ja säilyneet vanhat teollisuusympäristöt oman aikamme ympäristöä unohtamatta.