• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Lähteet ja linkit

Lähde- ja kirjallisuusluettelo:

Aarrevaara, Eeva: Rakennettu ympäristö Hämeessä - Ympäristökasvatuksen virikeaineisto hämäläisten maaseutukuntien rakennetusta ympäristöstä. Suomen ympäristökeskuksen moniste 97. Suomen ympäristökeskus. Helsinki 1997.

Ahola, Teija: Rakennusinventointi - Tuulos. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 42/2002. Hämeen ympäristökeskus - Tuuloksen kunta. Hämeenlinna 2002.

Ahola, Teija: Rakennusinventointi - Hauho. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 43/2002. Hämeen ympäristökeskus - Hauhon kunta. Hämeenlinna 2002.

Ahola, Teija: Rakennusinventointi - Lammi. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 44/2002. Hämeen ympäristökeskus - Lammin kunta. Hämeenlinna 2002.

Hiidenkiuas ja tulikukka - Opas arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoon. Toim. Tiitinen Teija. Museovirasto, muinaisjäännösten hoitoyksikkö. Jyväskylä 1999.

Kanta-Hämeen kiinteät muinaisjäännökset. Kanta-Hämeen seutukaavaliitto. 1988.

Kanta-Hämeen perinnemaisemat. Hämeen ympäristökeskus. 2000.

Kanta-Hämeen perinnemaisemien seurantatutkimus 2002. Käsikirjoitus. Hämeen ympäristökeskus. 2003.

Kansallismaisema. Toim. Putkonen Lauri. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. Vantaa 1993.

Maaseudun kulttuurimaisemat. Toim. Luostarinen Matti ja Yli-Viikari Anja. Suomen ympäristö 87, alueiden käyttö. Julkaisijat Suomen ympäristökeskus ja Maatalouden tutkimuskeskus. Sulkava 1997.

Maisema-aluetyöryhmän mietintö. Osa I: Maisemanhoito. Toim. Haapanala Auvo ja Heikkilä Tapio. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojelun osasto, mietintö 66/1992.

Maisema-aluetyöryhmän mietintö. Osa II: Arvokkaat maisema-alueet. Toim. Haapanala Auvo ja Heikkilä Tapio. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojelun osasto, 1993.

Maiseman muisti - Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset. Museovirasto. Helsinki 2001.

Matiskainen, Heikki: Riihimäen esihistoria. Hämeenlinna 2002.

Mikkola, Marja - Jutila, Heli - Putkonen, Lauri - Seppälä, Sirkka-Liisa: Vanajaveden laakson maisema, esihistoria, rakennettu kulttuuriympäristö ja luonto. Alueelliset ympäristöjulkaisut 245, Hämeen ympäristökeskus. Hämeenlinna 2001.

Niemi, Raija: Riihimäen merkittäviä rakennuksia, rakennusryhmiä ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Riihimäen kaupunki, kaavoituspalvelut. 2000.

Näkökulmia kulttuuriympäristöön. Toim. Mikkonen Anna. Ympäristön tila Lounais-Suomessa 2, Lounais-Suomen ympäristökeskus. Turku 2001.

Pesonen, Petro: Ypäjän arkeologinen inventointi. Hämeen liiton julkaisu V:59. Hämeenlinna 2002.

Putkonen, Lauri - Ivars, Marja: Kyliä ja kortteleita. Hämeenlinnan ja Hattulan rakennuskulttuuriselvitys. Hämeenlinnan kaupunki - Hattulan kunta. Hämeenlinna 2003

Rakennettu Häme - Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Toimituskunta: Lauri Putkonen, Kirsi Kaunisharju ja Minna Seppänen. Hämeen liitto ja Rakennustieto Oy. Hämeenlinna 2003.

Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Museovirasto - Ympäristöministeriö. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 16. Helsinki 1993.

Rakennusperintömme - kulttuuriympäristön lukukirja. Toim. Lounatvuori Irma ja Putkonen Lauri. Julkaisijat ympäristöministeriö ja Museovirasto. Rakennustieto Oy. Helsinki 2001.

Salonen, Kirsi. Ylinen Viipurintie. Hämeen liiton julkaisu V:45.

Somerpalo, Sirpa - Luppi, Päivi: Hämeen maakunnallinen maisemaselvitys. Hämeen liitto, Hämeen ympäristökeskus, Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeen liiton julkaisu II:190. Hämeenlinna 2003.

Talvia, Outi: Kanta-Hämeen perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 157, Hämeen ympäristökeskus. Hämeenlinna 2000.

Toivola, Lasse: Sata vuotta Hausjärveä sanoin ja kuvin. Riihimäki 1990.

Toivola, Lasse - Laitila, Jukka: Hausjärveläistä rakennusperinnettä vuosisatojen takaa. Hausjärvi-Seura. Riihimäki 1996.

Tulonen, Annu: Hämeen alueellinen kulttuuriympäristöohjelma. Hämeen ympäristökeskus. Alueelliset ympäristöjulkaisut 177. Hämeenlinna 2000.

Ypäjän maakunnallinen rakennuskulttuuriselvitys. T:mi Lauri Putkonen. Hämeen liiton julkaisu V:57. Hämeenlinna 2001.

Linkit:

» Hämeen liitto

» Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo

» Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto

» ProAgria Häme

» Hämeen taidetoimikunta

» Hämeen TE-keskus

» Hämeen ELY-keskus

» Luonnonvarakeskus

» Maiseman suojelua ja hoitoa ohjaava lainsäädäntö

» Museovirasto

» Museoviraston arkeologinen kulttuuriperintö

» Museoviraston rakennusperintö

» Muinaismuistolaki

» Opetusministeriö

» Talotori

» Taiteen keskustoimikunta

» Turun maakuntamuseo

» Ympäristöministeriö

» Metsähallitus

Kunnat:

» Forssa

» Hattula

» Hausjärvi

» Humppila

» Hämeenlinna

» Janakkala

» Jokioinen

» Loppi

» Riihimäki

» Tammela

» Ypäjä