• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Maakuntakaava 2006. Kumottu 12.9.2019.

Maakuntakaava 2040 on voimaan tullessaan kumonnut kaikki aiemmat Kanta-Hämeen maakuntakaavat: Vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan.

Kanta-Hämeen maakuntakaava sai lainvoiman 28.12.2007, kun korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi päätöksensä kaavasta jätetyistä valituksista. Maakuntakaavan asiakirjat julkaistaan lopullisessa muodossaan keväällä 2008. Painotuotteet toimitetaan tärkeimmille sidosryhmille, ja niitä saa pyynnöstä Hämeen liitosta. Keskeinen kaava-aineisto julkaistaan myös Hämeen liiton verkkopalvelimella.

Kanta-Hämeen ensimmäisen maakuntakaavan valmistelu ja vahvistaminen kestivät useita vuosia. Vuonna 2000 alkanut maakuntakaavan varsinainen valmistelu saatiin päätökseen vuoden 2004 lopulla. Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 29.11.2004. Maa- ja metsätalousministeriön lausunnon vuoksi kaavan vahvistaminen siirtyi ympäristöministeriöstä valtioneuvostoon, joka teki 28.9.2006 asiasta päätöksen ympäristöministeriön esityksen mukaisesti. Maakuntakaava tuli voimaan, kun valtioneuvoston vahvistamispäätöksestä kuulutettiin alueeseen kuuluvissa kunnissa syksyllä 2006. Valtioneuvoston päätöksestä jätettiin 7 valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Näiden perusteella KHO kumosi maakuntakaavasta 44 turpeenottoaluetta. KHO antoi päätöksensä 28.12.2007, jolloin maakuntakaava sai lainvoiman.

Valtioneuvosto vahvisti Kanta-Hämeen maakuntakaavan (Ympäristöministeriön tiedote)
   
Kuulutus Kanta-Hämeen maakuntakaavan vahvistamisesta
   
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 28.12.2007