Maakuntakaava 2040, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ään perustuva maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja, eli sitä täydennetään kaavan valmistelun edetessä. OAS oli nähtävillä 7.1. – 19.2.2016.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot (Kooste)