• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Maakuntakaava 2040

Maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka alueellisesti kattaa koko Kanta-Hämeen maakunnan. Sisällöllisesti maakuntakaava kattaa kaikki maankäyttömuodot. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa maakunnan liitto ja sen hyväksyy maakuntavaltuusto. Voimaan tullessaan tämä maakuntakaava korvaa kaikki aiemmat Kanta-Hämeen maakuntakaavat: Vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan.

Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen kokouksessaan 27.5.2019.

Lisätietoja:

Suunnittelujohtaja Heikki Pusa,
puh. 0500 483 642
etunimi.sukunimi@hame.fi

Maakuntainsinööri Paula Mustonen
puh. 050 375 3218
etunimi.sukunimi@hame.fi

Maakunta-arkkitehti Heimo Toiviainen
puh. 044 386 2662
etunimi.sukunimi@hame.fi