Maakuntakaava 2040, ehdotusvaihe

Maakuntakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaksivaiheinen. Ensiksi pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä tahoilta. Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040 lausunnot pyydetiin keväällä 2018. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 24.4.2018. Maakuntahallitus hyväksyi lausunnoista annettavat vastineet kokouksessaan 27.8.2018.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.1. - 17.2.2019. Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen maakuntahallitus käsittelee kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja kaavaehdotus viimeistellään valtuuston käsittelyä varten. Maakuntavaltuusto kokoontuu 27.5.2019.

Ehdotusvaiheen aineistot:

Maakuntakaavakartta

Kaavaselostus (sisältää merkinnät ja määräykset)

Oikeusvaikutteiset liitteet:

  • pienet luonnonsuojelualueet sekä luontotyyppialueet, kartta ja luettelo
  • maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, kohdemerkinnät, kartta ja luettelo
     

Selostuksen liitteet:

Ehdotusvaiheen kartta ja selostus viranomaiskuulemista varten. Viranomaiskuuleminen suoritettiin keväällä 2018.

Maakuntakaavakartta (A0) viranomaiskuulemista varten
Kaavaselostus (sisältää merkinnät ja määräykset) viranomaiskuulemista varten