• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Maakuntakaavan toteutuksen seuranta

MAAKUNTAKAAVAN TOTEUTUKSEN SEURANTA 2000-2010 JA TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2025
MAAPOLITIIKAN SEUDULLISET NÄKYMÄT 2000-2025

Teemakarttaluettelo
1. väestön määrä vuonna 2007
2. YKR-, kylä- ja taajama-alueiden muutos 1980-2005
3. Asumisen alueet maakuntakaavassa
4. Maakuntakaavan asuinrakennukset Ar-alueilla 10-vuotisjaksoissa
5. Maakunnan kaikki asuinrakennukset 10-vuotisjaksoissa
6. Asuinhuoneistojen lukumäärän muutosruuduissa 1980-2005
7. Maakuntakaavan asuinrakennukset maaseudun kehittämisalueilla 10-vuotisjaksoissa
8. Väestön sijoitus ruutuihin 2005, maaseutuasutuksen kehittämisalueiden väkimäärä
9. Maaseutuasutuksen kehittämisalueiden ikäjakautuma
10. Väestön absoluuttinen muutos 1980-2005 ja muutos maaseutuasutuksen kohdealueilla
11. Keskimääräinen asumisväljyys kunnittain 1960-2006
12. Keskimääräinen asumisväljyys ruuduissa 2005

14. Asuinrakennukset tuotantotoiminnan alueilla 10-vuotisjaksoissa
15. Maakuntakaavan tuotantoalueiden kerrosalat ja tehokkuus 2009
16. Keskus ja palvelurakenne
17. Maakuntakaavan liikenteen kehittämiskuva
18. Maakuntakaavan energiahuollon kehittämiskuva
19. Maakuntakaavan teknisen huollon kehittämiskuva
20. Asuin- ja lomarakennusten sijoittuminen maakuntakaavan pohjavesialuille 10-vuotijaksoissa
21. Tuotantorakennusten sijoittuminen maakuntakaavan pohjavesialuille 10-vuotijaksoissa
22. Maakuntakaavan maa-ainestenottoalueet ja niille myönnetyt maa-ainesluvat
23. Maakuntakaavan vapaa-ajan kehittämisalueet
24. Asuin- ja lomarakennusten sijoittuminen maakuntakaavan MU-aluille 10-vuotijaksoissa
25. Kunnille hankitut maakunnalliset virkistysalueet ja hankintaohjelma (Kuva tekstissä)
26. Luonnonsuojelun kehittämiskuva ja valtion maanhankinta luonnonsuojelutarkoituksiin
27. Asuin- ja lomarakentaminen MY-alueilla 10-vuotisjaksoissa
28. Kulttuuriympäristöjen valtakunnalliset ja maakunnalliset arvot
29. Asuin- ja lomarakennukset MT ja Myp-alueilla 10-vuotisjaksoissa
30. Maakunnan muinaisjäännökset