Päätöksenteko

Hämeen liiton ylin päättävä elin on maakuntavaltuusto

Maakuntavaltuusto kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Valtuuston kaikki 54 jäsentä ovat kunnanvaltuutettuja. Valtuuston koostumus noudattaa viimeisten kunnallisvaalien tulosta maakunnassa, alueen kuntien kokoa ja tasa-arvolakia.

Hämeen liiton käytännön työtä johtaa maakuntavaltuuston valitsema 11-jäseninen maakuntahallitus

Myös hallituksen koostumuksessa on otettu huomioon poliittisten puolueiden saama kannatus kunnallisvaaleissa, seutukuntien suhteellinen koko sekä tasa-arvolaki. Maakuntahallitus kokoontuu kuukausittain käsittelemään asioita maakuntajohtajan esittelystä.

Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa liiton toiminnan ja taloudenpidon asianmukaisuutta ja tuloksellisuutta

Nelijäseninen tarkastuslautakunta on suoraan vastuullinen maakuntavaltuustolle. Tarkastuslautakuntaa avustaa Hämeen liiton tilintarkastaja.

Maakunnan edunvalvonta on yksi Hämeen liiton keskeisiä tehtäviä

Liitto pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon niin, että eri viranomaisten tekemät ratkaisut ovat Hämeen kannalta myönteisiä ja edistävät alueen kehitystä.