• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Perinnemaisema

Perinnemaisemat ovat alkutuotannon tai muiden varhaisten elinkeinojen ja niihin liittyvien toimintojen muovaamaa maisemaa ja uhanalainen osa kulttuuriympäristöä. Yleisimpiä ja tyypillisimpiä hämäläisiä perinnemaisemia ovat katajaiset kedot, niityt, hakamaat sekä metsälaitumet. Maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin merkittävät perinnemaisemaalueet ovat syntyneet pitkäaikaisen laiduntamisen, niiton ja kaskeamisen tuloksena.

Hämeen perinnemaisemat ovat usein yhteydessä muinaisjäännöksiin. Vuosisatojen työn tuottama maisema ja siihen liittyvät perinteisestä maankäytöstä riippuvat rikas kasvi- ja eläinlajisto on maankäytön muutosten seurauksena katoamassa suomalaisesta maaseutumaisemasta. Myös Hämeessä perinnemaisemakohteiden kokonaismäärä on vähentynyt, pinta-alallisesti kohdealueet ovat pienentyneet ja kohteiden tila on yleisesti heikentynyt. Hoidolla voidaan kuitenkin säilyttää ja palauttaa arvokas osa hämäläistä kulttuuriperintöä.