• Suomi
 • English
 • Русский
 • Svenska

Toimintaympäristöt

Toimintaympäristöt –vastuualueen pääasiallisina tehtävinä ovat

 • alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja muiden linjausten mukaisesti
 • maakuntakaavan ajantasaisuudesta huolehtiminen
 • liikennejärjestelmäsuunnittelu
 • liikenne- ja infrahankkeiden toteutumisen edistäminen
 • luonnonvaroja ja ympäristöä koskevat suunnitelmat ja selvitykset
 • maankäytön ja fyysisen ympäristön suunnittelun maakunnallinen koordinointi ja yhteistyön edistäminen
 • luonnonsuojelu- ja kulttuuriympäristöasiat
 • asumisen maakunnallinen kehittäminen
 • yhdyskuntatekniikkaa, energiahuoltoa sekä vesi- ja jätehuoltoa koskevat maakunnalliset suunnitelmat ja selvitykset
 • kaava- ja muut maankäyttölausunnot
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • tietoliikenneasiat, erityisesti laajakaista –hankkeet
 • Virkistysalueyhdistys ry:n edellyttämät tehtävät
 • Vanajavesikeskus ja Vanajavesisäätiö –yhteistyö
 • Hämeen liiton toimitilapalvelut, mukaan lukien toimitilan kiinteistöyhtiöasiat

Heikki Pusa
Suunnittelujohtaja

» Yhteystiedot