• Suomi
  • English
  • Русский
  • Svenska

Tulevaisuus

Kulttuuriympäristö kuuluu kaikille

Historiallisessa Hämeessä kulttuuriympäristö on jokaisen arkea. Kulttuuriympäristöä on maitolaiturista maisemaan, yksityiskohdat ja kokonaisuudet liittyvät toisiinsa. Varsin usein yksittäisten ihmisten arvostukset ovat samansuuntaisia ja yhteisiä.

Vastuu kulttuuriympäristön tulevaisuudesta kuuluu meille kaikille. Oman ympäristön historian tunteminen ja nykyhetken arvojen tunnistaminen auttaa kohti luontevaa kehitystä.

Kulttuuriympäristön tulevaisuuteen vaikuttavat sekä pienet että suuret teot. Yksittäinen ihminen vastaa kiinteistöjensä ja maa-alueidensa hoidosta. Kuntien kaavoituksen yhteydessä asetetut tavoitteet, suunnitelman laatu ja sisältö vaikuttavat laajasti ja ratkaisevasti kulttuuriympäristön tulevaisuuteen.