Vuosi-ilmoitus 2018: Hämeen liiton maakuntavaltuuston ja -hallituksen kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2018

HL/20/09.02.01.00/2018

Vuosi-ilmoitus 2018

Hämeen liiton maakuntavaltuuston ja -hallituksen kokousajat ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2018

Hämeen liiton maakuntavaltuusto kokoontuu 28.5. ja 26.11.2018. Tarvittaessa maakuntavaltuusto voi kokoontua muulloinkin. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toukokuun kokouksesta 8.6., ja marraskuun kokouksesta 10.12.2018 klo 9.00–15.00 Hämeen liiton virastossa, Niittykatu 5, Hämeenlinna.

Maakuntavaltuuston pöytäkirja siihen liitettyvine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa määrätään.

Hämeen liiton maakuntahallitus kokoontuu vuonna 2018 seuraavasti: 15.1., 12.2., 5.3., 16.4., 7.5., 18.6., 27.8., 17.9., 8.10., 5.11. ja 17.12.2018. Kokoukset alkavat klo 9.00 ja ne pidetään pääsääntöi-sesti Hämeen liiton virastossa. Tarvittaessa maakuntahallitus voi kokoontua muulloinkin tai muuttaa kokouspäivää. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina klo 9.00–15.00 Hämeen liiton virastossa, Niittykatu 5, Hämeenlinna. Mikäli nähtävänä olopäivä on pyhäpäivä tai muu juhlapäivä, niin pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä, jolloin liiton virasto on avoinna. 

Maakuntahallituksen esityslista on luettavissa kokousta edeltävän viikon torstaista lähtien Hämeen liiton internetsivuilla osoitteessa www.hameenliitto.fi ja pöytäkirja heti niiden valmistuttua, viimeistään nähtävänä olopäivänä.

Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja yhteysjohtajan päätösluettelot ovat näh-tävillä Hämeen liitossa samoina ajankohtina kuin maakuntahallituksen pöytäkirjat.


Hämeenlinna 6.11.2017

Hämeen liitto
Maakuntahallitus