Esityslistat ja pöytäkirjat

Päivitetty 27. huhtikuuta 2020

Maakuntahallituksen, maakuntavaltuuston, tarkastuslautakunnan ja Hämeen yhteistyöryhmän esityslistat julkaistaan täällä verkkosivuillamme ennen kokouksia.

Maakuntavaltuuston esityslista julkaistaan 10 päivää ennen kokousta ja muiden toimielinten esityslistat pääsääntöisesti 5 päivää ennen kokousta.

Kultakin toimielimeltä on nähtävissä verkkosivuillamme viimeisin esityslista. Ennen julkaisemista esityslistoilta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä.

Julkaisemme pöytäkirjat, kun ne on allekirjoitettu ja tarkastettu. Pöytäkirjat on selattavissa verkossa kaksi vuotta. Sitä vanhempia pöytäkirjoja voi tiedustella kirjaamostamme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen .

Esityslistoista ja pöytäkirjoista voi kysyä tarkemmin hallintopäälliköltämme Mirva Kandolinilta. Katso yhteystiedot Henkilöstö-sivulta.