Arkisto

Väestö

Perheet perhetyypin mukaan ja henkilöt perheisiin kuulumisen mukaan 1990- (11.1.2016)

Lapsiperheet perhetyypin mukaan, lapsimäärät ja perheet, joissa alle 25-vuotiaita lapsia 1990- (11.1.2016)

Kanta-Hämeen väestö 31.12. kunnittain v. 1990-2015 (1.4.2016)

Väkiluku iän mukaan 31.12. (1.4.2016)

Väestö 5-vuotisikäryhmittäin ja kunnittain 31.12. (1.4.2016)

Väestö 5-vuotisikäryhmittäin ja kunnittain 31.12., %-jakauma (1.4.2016)

Muuttoliike ikäryhmittäin

Väestönmuutokset 1987-2015

Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain (18.08.2016)

Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö koulutusasteen mukaan 31.12. (10.11.2015)

Väestön koulutusrakenne ikäryhmittäin ja koulutusasteittain (10.11.2015)

Tilastokeskuksen väestöennuste 2015: ikärakenne 2014-2040, trendilaskelma (2.11.2015)

Tilastokeskuksen väestöennuste 2015: ikärakenne 2014-2040, omavaraislaskelma (2.11.2015)

Tilastokeskuksen väestöennuste 2015: vuodet 2014-2040, trendilaskelma sukupuolen mukaan (2.11.2015)

Työvoima, työpaikat ja työttömyys

Hämeen maakunnan kuntien työllinen työvoima elinkeinoittain 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 ja 2010 (TOL 2002 mukaan) sekä 2007-2013 (TOL 2008 mukaan)

Kanta-Hämeessä työssäkäyvät elinkeinoittain

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan (25.2.2016)

Työllinen työvoima elinkeinon mukaan (22.12.2015)

Kanta-Hämeessä työssäkäyvät sukupuolen, ammattiaseman ja työnantajasektorin mukaan (22.12.2015)

Kanta-Hämeen työvoima työllisten asuinalueen ja työpaikan sijainnin mukaan kunnittain (22.12.2015)

Työssäkäynti asuinalueen, (sukupuolen) ja elinkeinon mukaan (8.1.2016)

Työllisten työssäkäynti suunnan ja elinkeinon mukaan (22.12.2015)

Työttömät ja lomautetut kuukausittain (24.3.2016)

Työttömät työnhakijat kuukausittain sukupuolen ja iän mukaan sekä pitkäaikaistyöttömät (24.3.2016)

Työttömät työnhakijat seutukunnittain ja ammattiryhmittäin (1.4.2016)

Elinkeinot

Työpaikat kunnittain 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 ja 2010 sekä TOL 2008 mukaan v. 2007-2013 16.10.2015

Alueella työssäkäyvät elinkeinon mukaan osa-alueittain (10.2.2016)

Maatilojen lukumäärä ja pinta-alan jakautuminen käyttötarkoituksen mukaan kunnittain kesällä

Teollisuuden tunnuslukuja Kanta-Hämeessä kunnittain v. 1995-2008 ja TOL 2008 mukaan v. 2006-2012

Liiketoimipaikat, henkilökunta ja liikevaihto toimialoittain (10.2.2016)

Lasten ja nuorten sosiaalitoimen palvelut kunnittain

Vanhustenhuolto kunnittain

Terveyskeskusten toiminta ja talous terveyskeskuksittain

Asuminen ja rakennuskanta

Asuntokunnat Kanta-Hämeessä asuntokunnan koon mukaan

Loma-asuntojen lukumäärä 1980-2014 Kanta-Hämeessä

Valmistuneet asuinhuoneistot talotyypin mukaan

Valmistuneet asuinhuoneistot huoneistotyypin mukaan

Rakennusluvat käyttötarkoituksen mukaan

Asuntokanta kunnittain talotyypin, varustetason ja rakentamisajankohdan mukaan

Asuntokanta kunnittain talotyypin mukaan

Rakennuskanta kunnittain käyttötarkoituksen mukaan

Kuntien aluerakenne

Kuntien pinta-ala ja asukastiheys 1.1.2015

Taajama- ja haja-asutusväestön kehitys 1960-2005

Taajamien pinta-ala, väestö ja asukastiheys

Tilastollinen osa-aluejako v. 1995 ja muutokset 2006

Väestölaskenta 1995, tilastolliset taajamarajat

Väestö osa-alueittain 2000, 2005, 2010 ja ikärakenne 2014

Liikenne

Autojen jakautuminen haltijan kotipaikkakunnan mukaan 31.12.

Yleisten teiden pituus, liikennemäärä ja henkilövahinko-onnettomuudet kunnittain

Kunnallistalous

Taloustietoja Kanta-Hämeen kunnista 1997- (15.12.2015)

Taloustietoja Kanta-Hämeen kunnista 1997- (indeksit) (15.12.2015)