Kuppikivi- sivusto

Hämeen maakunnallinen kulttuuriympäristösivusto

Kuppikivi-sivustolle on koottu tietopaketti hämäläisestä kulttuuriympäristöstä, sen ominaisuuksista ja erityispiirteistä, nykytilasta ja tulevaisuudennäkymistä. Sivusto antaa perustiedot ja ohjaa uusille tietolähteille. Sivusto palvelee mm. matkailua, opetusta ja maankäytön suunnittelua. Hämeen liitto on toteuttanut sivuston ympäristöministeriön rahoituksella ja liittyen Hämeen maakuntakaavaan.

Kuppikivi-sivuston taustat

Rahoitus: ympäristöministeriö
Toteutus: Mirkka Niemi, Hämeen liitto
Suunnittelu: Mirkka Niemi, Minna Seppänen, Hämeen liitto
Yhteistyökumppanit ja asiantuntijat: Museovirasto, Hämeen ympäristökeskus, aluearkkitehdit ja muut kuntien edustajat

Kuppikivet ovat esimerkki Hämeen kulttuurihistorian syvyydestä ja arvotuksellisuudesta. Nämä Hämeelle tyypilliset muinaisjäännökset ovat maakiviä, joihin on koverrettu pyöreitä matalia kuoppia. Kuoppien lukumäärä voi vaihdella yhdestä jopa useisiin kymmeniin. Vainajakulttiin liitetyt kuppikivet esiintyvät kylien kalmistojen yhteydessä. Kivien ajoittaminen ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Kaikki kivet eivät ehkä ole esihistorialliselta ajalta, vaikka ne usein sijaitsevat rautakautisissa asuinympäristöissä. Myöhemmiltä ajoita tiedetään, että kiveen tehtyihin kuoppiin uhrattiin sadon saannin turvaamiseksi mm. viljanjyviä.

Kuppikivi-juliste

Määrittelyt ovat peräisin Hämeen liiton laatimasta ympäristöministeriön rahoittamasta Kulma- hankkeesta vuodelta 2003 (KULMA=kulttuuriympäristöt maakuntakaavoituksessa). Projektin tekijä ja päävastuullinen oli tuolloin maakunta-arkkitehtina toiminut Minna Seppänen (ei enää Hämeen liiton palveluksessa).