Maakuntakaava 2040, ehdotusvaihe

Maakuntakaavan ehdotusvaiheen kuuleminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaksivaiheinen. Ensiksi pyydetään lausunnot viranomaisilta sekä muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä tahoilta. Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 2040 lausunnot pyydetiin keväällä 2018. Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 24.4.2018. Maakuntahallitus hyväksyi lausunnoista annettavat vastineet kokouksessaan 27.8.2018.

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018, että kaavaehdotus asetetaan MRL 65 §:n ja MRA 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi 14.1. - 17.2.2019.Ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen maakuntahallitus käsittelee kaavaehdotuksesta jätetyt muistutukset ja kaavaehdotus viimeistellään valtuuston käsittelyä varten.

Muistutuksen voi toimittaa Hämeen liittoon sähköisellä palautelomakkeella, sähköpostilla hameenliitto@hame.fi tai paperipostina osoitteeseen Hämeen liitto, Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna. Muistutuksen voi toimittaa myös asianomaiseen kuntaan.

Muistutus on toimitettava 17.2.2019 klo 15:00 mennessä.

Ehdotusvaiheen aineistot nähtävilläoloa 14.1. - 17.2.2019 varten:

Maakuntakaavakartta

Kaavaselostus (sisältää merkinnät ja määräykset)

Oikeusvaikutteiset liitteet:

  • pienet luonnonsuojelualueet sekä luontotyyppialueet, kartta ja luettelo
  • maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, kohdemerkinnät, kartta ja luettelo
     

Selostuksen liitteet:

Ehdotusvaiheen kartta ja selostus viranomaiskuulemista varten. Viranomaiskuuleminen suoritettiin keväällä 2018.

Maakuntakaavakartta (A0) viranomaiskuulemista varten
Kaavaselostus (sisältää merkinnät ja määräykset) viranomaiskuulemista varten