Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava. Kumottu 12.9.2019.

Maakuntakaava 2040 on voimaan tullessaan kumonnut kaikki aiemmat Kanta-Hämeen maakuntakaavat: Vuonna 2006 vahvistetun kokonaismaakuntakaavan sekä 1. vaihemaakuntakaavan ja 2. vaihemaakuntakaavan.

Hämeen liiton maakuntavaltuusto päätti maakuntakaavan uudistamisen toisen vaiheen käynnistämisestä 28.11.2011. 2. vaihemaakuntakaava laaditaan Hämeen liiton alueelle Kanta-Hämeen maakuntaan. Vaihemaakuntakaava käsittelee liikenteen ja luonnonvarojen aihealueita. Kaavassa keskitytään erityisesti tuulivoimaloiden alueisiin ja soiden maankäyttöön. Kaava sisältää myös eräitä liikenteen aluevarausten tarkistuksia. Kaavalla kumotaan myös osia voimassa olevista maakuntakaavoista.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:ään perustuva  osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)  sisältää 2.vaihemaakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asiakirja, joka täydentyy kaavaprosessin edetessä.

Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. vaihemaakuntakaavan muutoksitta kokouksessaan 1.6.2015 ja päätti toimittaa sen ympäristöministeriöön vahvistettavaksi. Maakuntavaltuuston pöytäkirjaan voi tutustua Hämeen liiton internet-sivuilla: http://www.hameenliitto.fi/fi/esityslistat-ja-poytakirjat

Ympäristöministeriö vahvisti 2. vaihemaakuntakaavan 24.5.2016. Vahvistuspäätös sekä ministeriön tiedote.

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava sisältää seuraavat aineistot:

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan kartta.

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan selostus, merkinnät ja määräykset.

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavalla kumottavat alueet, osa-alueet, viivat ja kohteet (kartta). Kumottavien luettelot sisältyvät kaavaselostukseen.

Kanta-Hämeen vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmäkartta

Lisätietoja asiasta antavat Hämeen liitossa suunnittelujohtaja Heikki Pusa p. 0500-483642, maakuntainsinööri Paula Mustonen p.050 3753218 ja maakunta-arkkitehti Heimo Toiviainen p. 044-3862662. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi @ hame.fi

Maakuntakaavan taustaselvityksiin kuuluvia tuulivoimaselvityksiä esiteltiin seminaarissa 10.6.2013.