Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kanta-Hämeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kuvataan Kanta-Hämeen maakuntaohjelman 2018‒2021 valmistelun osallistumis- ja arviointimenettelyt sekä ohjelman vaikutusten arviointiprosessi. Sen tarkoituksena on antaa maakuntaohjelmasta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista. OAS-asiakirja toimii samalla maakuntaohjelman työsuunnitelmana, joka täydentyy prosessin aikana.

SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy, kun maakuntaohjelman valmistelu alkaa. Maakuntaohjelman ympäristövaikutusten arviointiprosessia johtaa ja ohjaa Hämeen liitto. Ympäristöselostus ja maakuntaohjelman vaikutusten arviointi tehdään yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen liikennevastuualueen kanssa.

Maakuntaohjelman valmisteluun liittyen järjestetään lukuisia tilaisuuksia ja foorumeita, joihin kutsutaan maakunnan toimijoita ja asukkaita eri kokoonpanoilla. Tietoa kerätään myös asukaskyselyillä ja muilla eri toimijoille kohdennetuilla kyselyillä.

Maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä muut maakuntaohjelmaan liittyvät asiakirjat, kuten maakuntaohjelman luonnos ja ympäristövaikutusten arviointiraportti, ovat valmisteluaikataulun mukaisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa ja nettisivuilla. Yleisölle annetaan mahdollisuus saada tietoja maakuntaohjelman ja ympäristöselostuksen aiotusta sisällöstä, lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta sekä esittää mielipiteensä asiasta. Palautetta kerätään sähköisellä lomakkeella sekä sähköpostilla ja tietoa jaetaan lisäksi Facebook- ja Twitter-tilien kautta.  Palautetta voi antaa myös kirjeitse Hämeen liittoon ja valmistelijoille (Hämeen liitto, Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna).

Tutustu: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja:
Marko Mälly
maakunnan kehittämispäällikkö
050 5752193

marko.mally@hame.fi