Sote-uudistus Kanta-Hämeessä

Päivitetty 15. joulukuuta 2020

Kansallisen sote-uudistuksen tarkoituksena on taata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille. Hallitusohjelman mukaista sote-uudistusta valmistellaan meillä kahdessa hankkeessa, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa sekä Sote-rakenneuudistuksessa.

Uudistuksessa painotetaan peruspalveluita ja ongelmien varhaista ehkäisyä, jolloin erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve ja kustannukset pienenevät. Tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua. Lue lisää hallituksen sote-uudistuksesta.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tarkoituksena on muodostaa laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joiden avulla asiakas saa tarvitsemaansa apua yhdellä yhteydenotolla. Palvelujen painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön. Sosiaalihuollon roolia painotetaan aiempaa vahvemmin.

Sote-rakenneuudistus

Sote-rakenneuudistus tukee sote-palveluiden yhteistyötä ja kehittämistä Kanta-Hämeessä, vahvistaa soten tietojohtamista ja tukee sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämistä. Erityinen painopiste on Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen digipalveluissa. Lisäksi vahvistetaan alueen yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä osallisuuden vahvistamisessa.

Yhteystiedot